Videnbank

Danske Speditørers Videnbank samler en bred vifte af know-how og generel Best Practice til brug for foreningens medlemmer. 

 

Danske Speditørers Videnbank kommer til at indeholde viden om:

  • de fire transportformer - vej, sø, luft og bane
  • grundlæggende ansættelsesret
  • konkurrenceret
  • compliance-paradigmer
  • persondataret
  • containervejning
  • mv. 

 

Få adgang til vores videnbank her (kun medlemmer). 

 

Driftstatus: Videnbanken er under oprettelse og er ikke færdigudbygget.  

Ris & Ros kan rettes til Søren N. E. Johansen, sej@dasp.dk.