Videnbank

Danske Speditørers Videnbank samler en bred vifte af know-how og generel Best Practice til gratis brug for foreningens medlemmer. 

 

Danske Speditørers Videnbank indeholder bl.a. viden om:

Vejtransport:

  • Køre/hviletid
  • Cabotage kørsel
  • NSAB 2015
  • Skader på gods
  • Parkeringsregler

 

Søtransport:

  • Containervejning

Flytransport

 

Banetransport

 

HR

  • Ansættelse, opsigelse etc.
  • Persondataloven

 

Konkurrenceret

  • Compliance redskaber

 

Få adgang til vores videnbank her (kun medlemmer).