Uddannelse betaler sig

Af Jakob Størling

Uddannelseschef

Danske SpeditørerI en stadig mere åben verden med fri konkurrence vil uddannelse og dokumenterbare faglige kompetencer blive vigtigere og vigtigere.

Derfor satser vi i Danske Speditører meget på at skabe gode uddannelser for hele branchen.

I efteråret 2013 fik vi et udkast fra den daværende regering til en reform af erhvervsuddannelserne. Det var med vores øjne et oplæg til kraftigt forringede vilkår for at tiltrække og fastholde dygtige unge mennesker til vores branche.Efter hårdt pres på diverse politikere fik vi en dispensation frem til 2020, sådan at vi fortsat kan rekruttere vores elever fra HHX. Samtidig fik vi stillet i udsigt, at hele erhvervsuddannelsesreformen vil blive evalueret i 2019.

Allerede nu gør vi i Danske Speditører os klar til at få maksimal indflydelse på processen frem mod den evaluering, der skal frembringe et grundlag for at justere lovgivningen i 2020.

Plan B er trainee-uddannelse

Sideløbende med det arbejder vi på en Plan B, som vi kan sætte ind, hvis evalueringen viser, at speditions- og logistikbranchen ikke er tilfreds med det faglige niveau hos de elever, der kommer ud af uddannelsessystemet i slutningen af 10’erne.

Vores Plan B er og bliver at etablere vores egen trainee-uddannelse. Men den plan sætter vi altså kun i værk, hvis arbejdet med at justere lovgivningen i 2020 efter vores mening kører i grøften.

Så langt håber vi aldrig, vi når. Men vi er klar til at tage skridtet, hvis branchens uddannelsesbehov ikke kan tilgodeses ad andre veje.

Indtil videre mener vi, at den eksisterende elevuddannelse er af meget høj kvalitet. Det vil vi mene indtil andet måtte blive dokumenteret af evalueringen.

Fra i år indgår faget ”spedition salg og service” som en del af elevuddannelsen, ligesom man kan vælge ”erhvervsøkonomi” som valgfag.

Vi mener i Danske Speditører, at netop fagområdet ”økonomi” er uhyre vigtigt. Viden om økonomi danner hele grundlaget for virksomhedens udvikling.  

Netop på baggrund af det ønske startede vi i efteråret 2013 en revision af Akademiuddannelsen ”International Transport & Logistik”.

Helst helt ny uddannelse

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Danske Speditører i udgangspunktet ønskede at oprette en ny Akademiuddannelse med lige meget fokus på økonomi, transport, logistik og SCM. Dette skulle vise sig at blive svær øvelse, da ikke alle Erhvervsakademier var enige med branchen i, at en sådan uddannelse var nødvendig. Det var vi i Danske Speditører noget uforstående overfor!

I stedet for at udvikle en ny uddannelse, begyndte vi at revidere den eksisterende akademiuddannelse ”International Transport & Logistik”. En uddannelse som tidligere ikke har været målrettet de kompetencemæssige behov, vi som transportsælgere har haft brug for, men været mere rettet mod transportkøbernes behov.

Med denne revision er vi kommet i mål med en helt ny vinkling på uddannelsen, som giver værdi for både transportsælgere- og købere. Specielt fagene Transportjura (som er løftet fra 5 til 10 ECTS point) og Transport/warehousemanagement (10 ECTS point) løfter kompetencerne hos deltagerne set med transportsælgers øjne – det er unikke kompetencer der ikke fandtes tidligere i uddannelsen.

God samlet effekt

Den samlede effekt af at vi har fået kompensation til at rekruttere vores elever fra HHX frem til 2020 og samtidig fået revideret akademiuddannelsen ”international Transport og Logistik” er absolut positiv.

Kunne det have været endnu bedre? ja! Men faktum er, at vi i relation til uddannelse og muligheder for kompetenceudvikling i branchen står stærkere end nogensinde.

Vi har fortsat en af verdens bedste speditionselevuddannelser!Vi har ”Eksamineret Speditøruddannelse” (Akademi uddannelse), der giver os en så specialiseret viden på transportområdet, at vi virkelig kan gøre en forskel for vores kunder. Vi har en n Diplomuddannelse i transport & spedition, som vil løfte kompetenceniveauet i branchen yderligere. 

Vi har en klar uddannelsesvej for speditionsbranchen: Elev – Eksamineret Speditør – Diplomuddannelse i spedition.

Det er vigtigt at vi som branche står sammen og værner om denne uddannelsesvej. Det er den, som gør os unikke – også ude i den store verden. Det er den, som er vores eksistensberettigelse over for vores kunder.