Styrk dine faglige kompetencer

 

Kære læser

Kompetenceløft, konkurrencekraft og sikring af det faglige niveau hos fremtidens medarbejdere i speditionsbranchen, er alle ord og sætninger som ofte bliver italesat på Speditørskolens kontor. Årsagen til det er bl.a. regeringens lovforslag om ændring af Erhvervsuddannelserne, og branchens ønske om at lukke kompetence gabet mellem vores kunder og os.

Denne megen fokus på uddannelse følger Speditørskolen selvfølgelig op på, og vi har aldrig tidligere udbudt så mange kurser, uddannelser og konferencer som vi gør nu. Vi afholder så mange arrangementer, at vi rent faktisk mangler afholdelsesdage! Dette store udbud er lavet til Jer, og dækker faglige uddannelser som Eksamineret Speditør og Tolddiplomuddannelsen, men også i høj grad individuelle kurser og konferencer med fagligt indhold, og som noget NYT, kurser indenfor ledelse og effektivitet.

 

Vi kan bl.a. tilbyde følgende i foråret 2014:

AFHOLDES SNART – VIL DU MED, SÅ SKAL DU TILMELDE DIG NU!

Global Økonomi: Formålet med kurset er, at du opnår en helhedsforståelse af centrale samfundsøkonomiske sammenhænge, den globale markedsøkonomi samt globale og nationale samfunds- og kulturforhold. Det giver dig de faglige forudsætninger for at forstå egne og kunders udfordringer samt mulighederne på det globale marked. Du opnår en særlig indsigt i de forhold, der har betydning for løsningen af speditørens serviceopgaver på det globale transportmarked.

Læs mere og tilmeld  her

Næste kursus i Global Økonomi afholdes i oktober 2014.

 

Transportjuridisk mødedag 3. april 2014: Transport Juridisk Mødedag 2014 er en mødedag for TRANSPORT KØBERE OG SÆLGERE. En dag hvor alle de juridiske og praktiske aspekter i relation til kontraktindgåelse mellem køber og sælger bliver vendt, samt hvilke forventninger køber og sælger har til hinanden.

Læs mere og tilmeld her

 

Gratis gå-hjem-møde: Den nyeste Højesteretsdom om speditørpant bliver gennemgået og konsekvenserne for speditionsbranchen vil blive analyseret. Gratis gå-hjem-møde i Kolding den 3. april 2014. Arrangement afholdes efterfølgende Transportjuridisk Mødedag af Danske Speditører. Varighed ca. 1-time. Du kan læse mere om dommen her:

Læs mere og tilmeld her

 

Transport og distribution 2014! (arrangeret af DILF)

På den årlige Transport og distributionskonference kan du høre indlæg omkring bl.a.: Optimering af savings på europæisk vejtransport via indkøbskonsortium, fokus på bæredygtighed og erfaringer fra implementering af et nyt distributions-setup i Europa samt få inspiration til forskellige muligheder for distributionsoptimering

Læs mere og tilmeld her

 

SIDSTE NYE TILBUD FRA SKOLEN:

Told brush up kurser: Til dig der tidligere har taget Tolddiplomuddannelsen og ønsker at blive opdateret, eller dig som har arbejdet med told i mange år, og ønsker at blive informeret om de seneste nyheder.

Kurset tager udgangspunkt i de konkrete ønsker du som deltager har. Derfor modtager du ca. 14 dage inden afholdelse en mail, hvori du kan give input til de ønsker du måtte have til kurset. Dette for at gøre kurset så aktuelt og relevant for dig som muligt.

København den 4. juni – læs mere og tilmeld her

Kolding den 3. december – læs mere og tilmeld her

 

Moms kursus: Speditører mødes dagligt med udfordringer vedrørende moms, både i forbindelse med indkøb og salg af transportydelser til og fra udenlandske virksomheder. Kurset giver dig et grundlæggende indblik i reglerne på området, samt en gennemgang af de formelle krav, der stilles til speditørerne i forbindelse med handel med udlandet.

København den 29. april – læs mere og tilmeld her

Århus den 28. april – læs mere og tilmeld her

Vi håber du synes om vores tiltag, og at det rammer noget af det du arbejder med i det daglige. Har du nogle kollegaer som dette kunne være relevant for, så send gerne denne mail videre.

 

Har du lyst til at se hele vores udbud af kurser, konferencer og uddannelser, så tryk HER

 

Venlig hilsen

Speditørskolen