Responsumudvalg

Responsumudvalgets virkefelt

Danske Speditørers responsumudvalg afgiver udtalelser om sædvaner inden for speditørbranchen, herunder om god skik i speditionsbranchen. Udvalget tager dog ikke stilling til spørgsmål om fragtrater eller andre prisberegninger.

Responsumudvalget har eksisteret siden 1977 og er uafhængigt af foreningsmyndigheder og øvrige interesser. Udvalgets udtalelser fra 1977-1994 er udgivet i to sæt kompendier, som kan rekvireres via Danske Speditørers Sekretariat.

For en udtalelse beregnes et honorar, der afhænger af spørgsmålenes omfang, dog minimum DKK 5.000,00 ekskl. moms. For udtalelser til brug for verserende retssager er minimumssalæret DKK 9.600,00 ekskl. moms. Udvalget fastsætter det endelige salær i forbindelse med behandlingen af sagen.

Responsumudvalget kan fungere som voldgift

Responsumudvalget fungerer også som voldgiftsret i konkrete tvister (dog ikke spørgsmål om fragtrater eller andre prisberegninger) mellem medlemsvirksomheder af Danske Speditører og kunder eller andre speditører under den forudsætning, at begge parter i sagen erklærer uigenkaldeligt at ville efterleve udvalgets afgørelse.

Omkostningerne i forbindelse med en voldgiftssag afhænger af sagens karakter og omfang.

Indsendelse af sager til Responsumudvalget

Henvendelser til responsumudvalget tilsendes Danske Speditørers direktør.