Parkering forbudt

(opdateret 10. december 2019)Siden den 1. juli 2018 har det været forbudt at parkere lastbiler mere end 25 timer på de statslige rastepladser langs motorvejene. Blot tre uger efter indførelsen af denne nye regel modtog den danske regering en såkaldt åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen, der betvivler reglens lovlighed i forhold til det ubetingede EU-forbud mod at diskriminere på baggrund af nationalitet. Samtidig anfører EU, at det danske parkeringsindgreb gør det vanskeligere at overholde de gældende regler om køre- og hviletid. Det er en sag, der optager Danske Speditører meget.Den korte version:

Indførelse af parkeringsbegrænsninger på 25 timer løser ingenting. Ingen bliver bedre stillet af det. Det problem, man forsøger at løse, bliver kun større og sværere at kontrollere, fordi det bliver flyttet ud på det kommunale vejnet. Dertil kommer, at den udenlandske transportkapacitet bliver stærkt begrænset i at operere rationelt derhjemme. Speditørerne er optaget af, at planlægge logistikkæder fra A til B på den mest meningsfulde måde. Derfor vil det efter vores opfattelse være stærkt problematisk, når parkeringsrestriktionerne nu stiller sig hindrende i vejen for den del af transporterne til, fra og i Danmark, der udføres af udenlandsk kapacitet.Du kan læse mere her:

 

Fortsat trængsel på rastepladserne, Transportmagasinet.dk mandag den 9. december 2019, se her

Minister presses på 25 timers-reglen, Transporttidende (forsiden) 2. september 2019 

Flere lastbilrastepladser på ventemusik, transporttidende.dk fredag den 23. august 2019, se her

Ny transportminister vil ikke gøre noget ved rastepladserne lige med det samme, Public Service på P1 torsdag den 22. august 2019, se og hør her 

Branchen efterlyser p-pladser, transporttidende.dk fredag den 9. august 2019, se her

Det haster med pladser til lastbiler, transportmagasinet.dk torsdag den 8. august 2019, se her

Helt ude i hampen om parkering og standsning, Transporttidende.dk onsdag den 26. juni 2019, se her

Rastepladser i radioen, transporttidende.com onsdag den 1. maj 2019, se her 

Ikke nødvendigt med undersøgelse - speditørerne mener, at effekterne af 25 timers reglen er veldokumenteret, Transporttidende.dk torsdag den 4. april 2019, se her

Otte måneder med parkeringsindgrebet, transporttidende.dk 7. marts 2019 se her

Politisk flertal for flere pladser til lastbilerne på rastepladserne, "Public Service" på P1 mandag den 25. februar 2019, hør her

Chauffører i bødeklemme, Transporttidende.dk fredag den 22. februar 2019, se her

Lastbilchauffører drukner i bøder, "Public Service" på P1 torsdag den 21. februar 2019, hør programmet her

Bøderegn over lastbilchauffører: Det er stressende, DR Radioavis kl. 08.00 (første nyhed) torsdag den 21. februar 2019, hør

Bøderegn over lastbilchauffører: Det er stressende, dr.dk torsdag den 21. februar 2019, se her

Nye P-regler tvinger lastbilerne væk fra rastepladserne, Børsen fredag den 18. januar 2019, se her 

Ekspert: EU står ikke så stærkt som speditørerne kunne tænke sig, Børsen fredag den 18. januar 2019, se her

25 timers-reglen er genindført grænsebom, Transporttidende 10. januar 2019, se her

Parkeringsindgrebet er en gammeldags grænsebom, altinget.dk/transport onsdag den 9. januar 2019, se her 

Speditører til minister: Private p-pladser ikke klar 1. juli, (Helside) Børsen 8. maj 2018, se her   

EU-kommissær sår tvivl om lovligheden af dansk forbud mod langtidsparkering, Altinget.dk/transport 3. maj 2018, se her

Når medierne ser bort fra fakta og perspektiver, kronik i Berlingske Business 16. februar 2018, se her

Det er nærmest apartheid, Børsen 9. februar 2018, se her

Aprtheid på rastepladserne, Børsen (trykt avis og borsen.dk)  7. februar 2018, se her

Speditører: Ny transportpolitik står i vejen for vækst og beskæftigelse, Altinget.dk/transport 7. februar 2018, se her 

Om de kommende parkeringsrestriktioner på rastepladserne (20. februar 2018)

Code of Conduct

Med Code of Conduct får speditionsvirksomhederne mere hånd i hanke med, hvad der foregår hos deres underleverandører.