Kaution

 

I modsætning til mange andre toldkautioner indebærer Danske Speditørers ordning en reel økonomisk sikkerhed for medlemmer, der anvender foreningens ordning.

 

I tilknytning til EU's forsendelsesprocedurer tilbyder Danske Speditører to former for kautionsordninger til medlemsvirksomhederne. Kautionsordningerne lever op til kravene i henhold til de gældende EU-forordninger, senest jursteret med EU-Toldkodeks i maj 2016.

For ordningerne anvendes henholdsvis terminologien "aftale om enkelt kaution" og "aftale om samlet kaution". De to kautionsformer udbydes og supplerer hinanden så hensigtsmæssigt som muligt og i overensstemmelse med behovet hos brugeren af kautionerne.

KONTAKT DANSKE SPEDITØRERS JURIDISKE AFDELING FOR YDERLIGERE INFORMATION

RING KUN ÉT STED - 7013 1214