Fragtmail nr. 28 - 2. maj 2014 - Nyt fra Speditørskolen

 

Her på Speditørskolen er vi ved at nå enden på forårets arrangementer, og vi er glade for den store tilslutning vi har mødt. Sæsonen er dog ikke helt slut endnu, og vi afholder inden sommerferien følgende kurser:

 

Distanceledelse - for dig, som ikke møder dine medarbejdere dagligt, men som du fortsat har et ledelsesmæssigt ansvar for (tilmelding skal ske snarest såfremt du ønsker at deltage)

Styrk din gennemslagskraft som mellemleder - træd i karakter uden at tale "nedad

 

Forædling og oplag – få hævet dit kompetence- og kvalitetsniveauet i toldbehandlingen i almindelighed og i relation til forædling og oplag i særdeleshed (tilmelding skal ske snarest såfremt du ønsker at deltage)

 

Told Brush up - til dig der tidligere har taget Tolddiplom uddannelsen og ønsker at blive opdateret, eller dig som har arbejdet med told i mange år, og ønsker at blive informeret om de seneste nyheder. Kurset afholdes både i København her i foråret og i Kolding til efteråret.

Import/Eksport – få løftet kompetence- og kvalitetsniveauet i toldbehandlingen i almindelighed og i relation til import- og eksport i særdeleshed (få pladser tilbage)

 

Som noget NYT er vi rigtig glade for at meddele, at vi nu også tilbyder to nye Akademifag i henholdsvis Projektstyring og Økonomistyring i praksis. Begge fag som mange har efterspurgt.

 

Du kan læse meget mere om ovenstående kurser og uddannelser i vores kursuskatalog  her. Vi håber det har interesse, og har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf. 3374 6726 / 3374 6727 eller skriv til os på sped-skolen@dasp.dk.

 

God læselyst.

 

Med venlig hilsen

 

Speditørskolen