CARGOSAFE

Tag ansvar for kundens gods med en CargoSafe vareforsikring

Skader på og tab af gods er der ingen, som planlægger. Men det kan ske alligevel – og hvad så?

Speditøransvarsforsikringen klarer forholdet til NSAB2015 og lovgivningen. Det løser ikke kundens problem, hvis der ikke kan gøres speditøransvar gældende.

Her skal der en vareforsikring til. Det ved speditøren med det professionelle overblik.

Er uheldet ude, bliver det klart for kunden, hvem der har tænkt på det hele. Den fremsynede speditør får anerkendelse og bevarer det gode kundeforhold.

Den bedste vareforsikring

CargoSafe er udviklet af Danske Speditører og drives af Curatio Insurance ApS i samarbejde med Protector Forsikring.

Med en CargoSafe bliver vareforsikringen integreret i den daglige kundekontakt. Det giver fordele for din virksomhed:

 • CargoSafe-protalen sikrer hurtig registrering af det gods, som skal sikres, fx samtidig med booking af transport
 • CargoSafe kræver ingen individuel vurdering af fx ansvar, ansvarsfraskrivelse, begrænsningsbeløb eller lignende
 • CargoSafe kan give regresforfald, hvis SAF-policen eksplicit tager stilling hertil

Nem at forstå, nem at bruge

CargoSafe er tilpasset produktionsforholdene i moderne speditionsvirksomheder. Funktionalitet og indhold svarer til dagens behov:

 • Logon via portal på internettet
 • Hurtig tegning af forsikring
 • Certifikat kan mailes til ordregiver
 • Speditør kan tillægge administrationshonorar
 • Mulighed for opsætning afhængig af aktiviteter
 • Mulighed for individuelle tilbud og dækningstilsagn
 • Faldende præmie i takt med stigende salg
 • Subsidiær forsikring
 • Opholdsforsikring (NSAB2015 §25)
 • Link til skadeanmeldelse

KONTAKT DANSKE SPEDITØRER FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER – TLF. 7013 1214

WWW.NETCARGOSAFE.COM