BREXIT - Fremtidens samhandel med UK
 
Nedenstående links er gode indgange til mere viden om vilkårene for handel med Storbritannien efter Brexit - og om vilkårene for transport til, fra, i og gennem Storbritannien.


Under alle omstændigheder er medlemsvirksomhederne velkomne til at kontakte Speditørernes Retsværn for nærmere vejledning. Din indgangsvinkel hertil er advokatfuldmægtig Søren Edsen Johansen, der træffes på sej@dasp.dk.
 
 
 1. Generelt om britisk udtræden af EU

  Udenrigsministeriet har samlet al relevant overordnet viden om Brexit her: http://um.dk/da/Udenrigspolitik/brexit

  Læs vores artikel om nødvendige tilretninger til samarbejdsaftaler i forbindelse med Brexit. http://www.dasp.dk/sites/dasp.dk/files/speditionsret_nr._56_december_2018.pdf

   
 2. Nye vilkår for vejgodstransport

  På vejområdet kan en britisk udtræden af EU uden en aftale få store konsekvenser.  En britiske udtræden uden en aftale vil kunne betyde, at danske og øvrige kontinentaleuropæiske vejtransportvirksomheder (fra EU-medlemslande) vil gå fra at have haft fri adgang til det britiske marked til som udgangspunkt slet ikke at have adgang til det britiske marked. Fortsat adgang vil som udgangspunkt kræve en ny slags tilladelse, der kaldes en CEMT-tilladelse.

  EU-Kommissionen har i december 2018 foreslået Storbritannien, at de hidtidige tilladelser til vejgodstransport mellem EU og Storbritannien skal kunne bruges indtil 31. december 2019. Dette forslag har Storbritannien endnu ikke taget stilling til.

  Indgås der ikke en aftale, vil det i værste fald betyde, at en fællesskabstilladelse ikke vil kunne benyttes ved kørsel til og fra – samt i og gennem - Storbritannien. Alternativet vil være CEMT-tilladelser, som der dog kun er ganske få hundrede af herhjemme. Læs mere om de vejgodsmæssige konsekvenser af Brexit her:  http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/04%20OM%20STYRELSEN/Brexit%20vejledning/Transport_brexit_vejtransport%20_vejledning.pdf

   
 3. Fødevarekontrol

  Arbejder din speditionsvirksomhed med transport af fødevarer til, fra, i og gennem Storbritannien efter Brexit, skal I være opmærksom på de ændrede vilkår, der gælder, når Brexit er blevet en realitet. Læs mere om det her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/brexit/Sider/default.aspx

   
 4. Told

  Forlader Storbritannien EU uden en aftale, der betyder, at Storbritannien bevarer sin tilknytning til EU-Toldunionen, skal der forholdes i forhold til Storbritannien som i forhold til et hvilket som helst andet tredjeland.

  Den danske Toldstyrelse har samlet alt relevant viden om told og moms i forbindelse med Brexit her: https://www.toldst.dk/brexit/

   
 5. Brexit-hotline kan hjælpe dig

  Er du i tvivl om noget i forbindelse med handel med Storbritannien efter Brexit  – og transporten i samme forbindelse – er du velkommen til at kontakte den juridiske hotline i Danske Speditører eller sej@dasp.dk eller Toldstyrelsens Brexit-hotline på 72 22 12 12

  Danske Speditører udarbejder løbende en Q&A her på siden, baseret på de spørgsmål vi får fra medlemmerne.