Andre sites om politik
Transportministeriet

Folketingets Transportudvalg

Transportudvalget er et af Folketingets stående udvalg.

Læs mere om Transportudvalgets arbejde her.

Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT)

Danske Speditører har taget initiativ til at oprette EKFT

www.ekft.dk

 

FIATA

International Federation of Freight Forwarders Associations. Den verdensomspændende speditørforening, som varetager speditørernes interesser i forskellige fora og primært i forskellige organer af FN.

www.fiata.com