AEO & ISO certificering

På grund af de nye krav til sikkerhedsstillelse og skærpede krav for at opnå en række bevillinger, er en AEO-certificering blevet endnu mere interessant for din virksomhed at opnå.

Derfor har Danske Speditører indgået et samarbejde med minsparringpartner.dk ved Bent Friis, om certificeringshjælp der medfører en række fordele for medlemmerne af Danske Speditører.

Følgende bevillinger/forenklinger kræver f. eks. AEOC status (C = told)

 • Nedsættelse eller fritagelse for sikkerhedsstillelsefor en eksisterende toldskyld under ordningen Samlet sikkerhedsstillelse

 • Bevilling til centraliseret toldbehandling

 • Dispensation fra forpligtelse til at frembyde varer ved bevilling til indskrivning i klarerens regnskaber

Fordele ved AEOC bevilling: 

 • Lettere adgang til toldforenklinger
 • Færre fysiske og dokumentbaserede kontroller, dvs. de varer, virksomheden importerer, skal sjældnere kontrolleres fysisk
 • Underretning om toldkontrol, før varerne frembydes
 • Kontrollen gennemføres som en prioriteret opgave, dvs. kontrollen hos en AEO-certificeret virksomhed prioriteres gennemført før kontrol hos en ikke-AEO-certificeret virksomhed
 • Efter anmodning kan kontrollen foretages et andet sted end der, hvor varerne frembydes

Fordele ved AEOS bevilling (S = sikkerhed)

 • Færre fysiske og dokumentbaserede kontroller, dvs. de varer, virksomheden importerer, skal sjældnere kontrolleres fysisk
 • Underretning om toldkontrol, før varerne frembydes
 • Underretning om kontrol, før varernes ankomst til EU, når der er indgivet en summarisk angivelse. Der skal samtidig ske underretning til transportøren, når denne også er indehaver af en AEOS-bevilling
 • Kontrollen gennemføres som en prioriteret opgave, dvs. kontrollen hos en AEO-certificeret virksomhed prioriteres gennemført før kontrol hos en ikke-AEO-certificeret virksomhed
 • Efter anmodning kan kontrollen foretages et andet sted end der, hvor varerne frembydes
 • Fordele i medfør af aftaler om gensidig anerkendelse af AEO-status med 3. lande

Som medlem af Danske Speditører får du gratis en times rådgivning om:

 • Krav til din virksomhed for at opnå certificering
 • Anbefalede arbejdsmetoder i processen
 • Hvor finder du mere information?
 • Krav til virksomhedsdokumentation
 • Muligheder for hjælp

Såfremt en certificeringsprocess igangsættes, betaler medlemmer kr. 1.071,- i timen mod normal pris på 1.429,- (hvilket betyder en besparelse for medlemmer på 25%)

Se flere informationer og bestil rådgivning her For yderligere information, venligst kontakt Jakob Størling danske speditører tlf. 3374 6727 eller skriv på mail jst@dasp.dk