Ny dansk lovgivning på vej

Ny dansk lovgivning på vej

Oprettelsesdato

06.05.2020 - 10:14

Regeringen har fremsat lovforslag om ændring af bus- og godskørselslov samt udstationeringsloven. Indvendingerne fra Danske Speditører om ikke at haste denne vigtige lovgivningen igennem midt under Corona-krisen er tilsyneladende ikke blevet taget til efterretning. 

Danske Speditører regner med, at lovgivningen bliver vedtaget inden Folketinget går på sommerferie, og at den vil træde i kraft 1. januar 2021. Læs lovforslaget HER.

I relation til cabotagekørsel og vejdelen af kombineret transport i Danmark retter kravene i lovgivningen sig mod vognmænd. Det er således vognmanden, der har forpligtelsen til at anmelde kørslen og sikre, at chaufføren får den løn og anden kompensation, som loven foreskriver. 

Derfor vil Danske Speditører råde medlemsvirksomhederne til at forberede drift og kontrakter til de krav, som loven stiller til den udenlandske vognmand.

Danske Speditører anbefaler at:

 • Speditørvirksomheder tilrettelægger arbejdet på en måde, så udenlandske vognmænd sikres mulighed for rettidigt at anmelde kørslen, inden denne påbegyndes.

   
 • Speditionsvirksomheder aftaler forholdsregler ved tilbageholdelse af trækker eller lastbil i forbindelse med en kontrol.

   
 • Vognmandskontrakten tilrettes, så den præciserer, at det er vognmanden alene, der har pligten til at anmelde transporten og sikre den lovpligtige lønkompensation.

   
 • Vognmanden forpligtes i vognmandskontrakten til at sætte sig ind i de danske regler og holde sig orienteret.

   
 • Vognmanden forpligtes til at give den lønkompensation, som loven foreskriver, og vognmanden skal regelmæssigt årligt (faste kontrakter), og på forespørgsel fra speditøren (alle vognmænd), dokumentere, at lønkompensationen følge loven.

Danske Speditørers anbefalinger skal sikre, hvad loven allerede foreskriver, nemlig at det er vognmanden – og alene vognmanden – der har ansvaret for anmeldelse af kørslen og sikring af overenskomstsvarende lønkompensation.