CORONA - information, nyheder, Juridisk FAQ, Grænsetrafik og Danske Speditørers beredskab

CORONA - information, nyheder, Juridisk FAQ, Grænsetrafik og Danske Speditørers beredskab

Oprettelsesdato

12.03.2020 - 14:47

Har du spørgsmål eller søger du information, gå til

DASP-CORONA.DK

hvor du kan finde mere information: 

DANSKE SPEDITØRERS CORONA-BEREDSKAB:

  • Administrerende direktør Martin Aabak på 33 74 67 74 eller mail maa@dasp.dk
  • Juridisk konsulent Jesper Thybo Larsen på 33 74 67 20 eller jtl@dasp.dk
  • Advokat (H) Rasmus Køie på 33 74 67 24 eller mail rak@dasp.dk
  • Relations- og Uddannelseschef Jakob Størling på 33 74 67 27 eller mail jst@dasp.dk
  • Politik- og kommunikationschef Henrik Beck på 33 74 62 49 eller mail hbe@dasp.dk

Danske Speditører har modtaget eksempler på konkrete beredskabsplaner/information til medarbejdere, som pt. anvendes af medlemsvirksomheder. Eksemplerne bringes her med accept af offentliggørelse (enten med virksomhedens navns nævnelse og/eller i anonymiseret form), idet disse efter Danske Speditørers umiddelbare opfattelse kan tjene til inspiration for øvrige medlemmer, idet det dog samtidig understreges, at eksemplerne ikke nødvendigvis udtrykker Danske Speditørers politiske holdning, endsige har været genstand for en faglig vurdering eller kan anses for tiltrådt juridisk af Danske Speditører