Blød Brexit nu, men risiko for hård Brexit 1. januar 2021

Blød Brexit nu, men risiko for hård Brexit 1. januar 2021

Oprettelsesdato

30.01.2020 - 11:07

Nu er alle formaliteter på plads, så Storbritannien kan forlade EU ved midnat fredag den 31. januar 2020. Frem til udgangen af december 2020 fortsætter alt dog som hidtil.

I en 11 måneder lang overgangsperiode vil samtlige EU-regler gælde i Storbritannien, selv om landet formelt er meldt ud af EU. Overgangsperioden kan blive forlænget, hvis der er enighed om det.

Men efter overgangsperioden er der risiko for hård Brexit, såfremt der ikke bliver indgået en aftale mellem EU og Storbritannien om den fremtidige handel.

Fra den 1. januar 2021 skal danske virksomheder følge de generelle regler for tredjelande (lande uden for EU) ved handel med Storbritannien, medmindre EU og Storbritannien inden da har indgået en aftale om andet. Det kan få stor betydning for din virksomheds told-, skatte-, afgifts- og momsforhold og det kan krræve forberedelse inden 1. januar 2021

Se mere