Vi er modstandere af parkeringsbegrænsninger

Vi er modstandere af parkeringsbegrænsninger

Oprettelsesdato

28.02.2018 - 17:26

Transportministeren har netop meddelt, at de blå partiers transportordførere har truffet en endelig beslutning om parkeringsbegrænsningerne. Danske Speditører har hverken sympati eller forståelse for løsningen.

Administrerende direktør i Danske Speditører, Martin Aabak, siger i en aktuel kommentar, at Danske Speditører i bund og grund er stærkt betænkelig ved, at parkeringsbegrænsninger blev skrevet ind i Finansloven for 2018, og at ordførerne nu har lukket sagen.

- Indførelse af parkeringsbegrænsninger på 25 timer løser ingenting. Ingen bliver bedre stillet af det. Tværtimod. Det problem, som man forsøger at løse, bliver kun større og sværere at kontrollere, fordi det bliver flyttet ud på det kommunale vejnet. Og dertil kommer, at den udenlandske kapacitet bliver stærkt begrænset i at operere rationelt. Speditørerne er optaget af at planlægge logistikkæder fra A til B på den mest meningsfulde måde. Derfor vil det efter vores opfattelse være stærkt problematisk, når parkeringsrestriktioner nu stiller sig hindrende i vejen for anvendelse af den udenlandske kapacitet, som har behov for at holde lovpligtige hvil udover 25 timer for at kunne betjene de danske forbrugere og eksporterhverv. Og fordi det i sidste ende vil gøre det dyrere for danske eksport- og importvirksomheder i form af meromkostninger, der alt andet lige bliver overvæltet på forbrugerne. Flere omkostninger og tabt produktivitet er næppe hvad vi har brug for. Vi skal bruge dansk transportpolitik til at sikre produktivitet og konkurrenceevne ikke det modsatte, siger Martin Aabak, og fortsætter:

- Danmark er helt afhængig af den udenlandske, internationale transportkapacitet. Og begrænses den udenlandske transportkapacitet i at fragte importvarer til Danmark og eksportvarer fra Danmark, gambler vi seriøst med økonomien. Den danske kapacitet er hverken konkurrencedygtig eller tilstede, når det internationale marked skal betjenes. 

 

Den danske syge vil ramme os selv

Martin Aabak mener, at der er grund til at frygte, at de danske parkeringsrestriktioner meget vel kan være i strid med EU-retten. Og hvis ikke, så vil de meget hurtigt blive fulgt op af andre EU-lande.

 

 Forhåndsvisning

"Det er bestemt ikke er med vores billigelse, at

ordførerne nu har taget den endelige beslutning.

Men det er nu engang deres ret som folkevalgte."


Martin Aabak, administrerende direktør, Danske Speditører

 

- Vælger flere eller alle EU-lande at følge Danmarks dårlige eksempel, vil der meget hurtigt opstå en situation, hvor også danske vognmænd og deres chauffører reelt får sværere ved at planlægge og udføre transporter på en økonomisk rationel og miljømæssigt forsvarlig måde i andre EU-lande. Indførelsen af parkeringsbegrænsningerne vil ramme vognmænd og chauffører, der skal forsøge at få en praktisk hverdag til at hænge sammen. Og særligt de udenlandske vognmænd vil nu skulle afholde deres hvil og parkere under forhold, som man kunne frygte er ganske utilstrækkelige i forhold til hvil på en rasteplads, der er indrettet til formålet. Den medicin, som man har valgt til patienten er den forkerte. Derfor bliver jeg nødt til at sige, at den danske syge mest af alt rammer os selv i nakken, siger Martin Aabak og fortsætter:

 

- Så det er bestemt ikke er med vores billigelse, at ordførerne nu har taget den endelige beslutning. Men det er nu engang deres ret som folkevalgte. Vi havde foretrukket, at de havde afventet en seriøs udredning om det EU-retlige i forhold til det indre marked – og en afklaring af alle de uafklarede spørgsmål om f.eks. miljøbelastning, trafiksikkerhed, chaufførernes arbejdsmiljø og om, hvorvidt private aktører i stort antal reelt står parat til at oprette ”alternative parkeringspladser” ved motorvejene, sådan som ordførerne tilsyneladende mener.  Og endeligt hvad prisen vil blive for dig og mig som forbruger. Og det forstår jeg ikke, at politikerne ikke har afventet en undersøgelse af, inden de tog den endelige beslutning.  Havde de ventet, kunne vi være sikre på, at patienten havde fået den rigtige medicin. Så var der ikke risiko for bivirkninger, og det er der altså nu, siger Martin Aabak, der træffes på maa@dasp.dk