Styrk kompetencerne hos Danske Speditører

Styrk kompetencerne hos Danske Speditører

Oprettelsesdato

16.10.2018 - 11:17

I løbet af kort tid starter efterårets sidste kurser på Speditørskolen. Der er undervisning med fokus på ledelse, told og spedition og på håndtering af konkrete udfordringer inden for toldområdet.

- På Speditørskolen dækker vi en bred vifte af faglige emner.  Vores praktiske lederuddannelse, der gennemføres over 15 dage, tager udgangspunkt i ledelse inden for transport og logistik, og kurset giver helt konkrete ledelsesværktøjer, man kan tage i brug så snart man kommer hjem fra uddannelsen. Uddannelsen giver den autodidakte leder ledelsesværktøjer til f.eks. situationsbestemt ledelse, motivation af medarbejdere, MUS-samtaler og konflikthåndtering. fortæller Jakob Størling, der er uddannelseschef i Danske Speditører.

I løbet af efteråret holdes der også en række toldkurser, der kan bidrage til at få styr på de mildest talt komplicerede regler på toldområdet. 

- Vi har kurser, der kan medvirke til at hæve kompetence- og kvalitetsniveauet i forbindelse med forsendelse, forædling, toldoplag, toldpræference og toldskyld. Hvem har ikke brug for at blive dygtigere til det i denne tid, hvor EU-Toldkodeksen kommer til at vende op og ned på mange ting? Alt inden for toldadministrationen står til at blive digitaliseret i løbet af de næste 5-6 år, og det vil vi gerne bidrage til, at medarbejderne i virksomhederne bliver klar til, fortæller Jakob Størling fra Danske Speditører.

 

Efterårets sidste kurser med tilmeldingsfrist snart:

  • Forsendelse (toldkursus) den 30. oktober 2018 i København. Læs mere her
  • Tarifering og Varekundskab den 6. november 2018 i København. Læs mere her
  • Praktisk lederuddannelse den 9. november 2018 i Kolding. Læs mere her
  • Transport/Warehouse Management (Eksamineret Speditør) den 13 november i København. Læs mere her
  • Toldpræference (Toldkursus) den 13 november i Kolding. Læs mere her