Skærpelse af vilkårene for særtransporter giver nye udfordringer

Skærpelse af vilkårene for særtransporter giver nye udfordringer

Oprettelsesdato

27.03.2018 - 09:24

Helt uden varsel har det danske politi anlagt en skærpet tolkning af Særtransportbekendtgørelsen. Det betyder, at elementer, der før kunne transporteres på én lastbil, fremover skal sendes afsted et ad gangen.

Formanden for Fagudvalg VEJ & BANE i Danske Speditører, Karl Christensen, tøver ikke med at kalde politiets nye kurs for fuldstændig ubegrundet.

- At f.eks. større byggeelementer nu kun må transporteres enkeltvis, er hverken i overensstemmelse med god, sund transportpolitisk fornuft eller med ulykkestallene. For at begynde med det sidste, er jeg ikke bekendt med, at der skulle være sket trafikulykker eller opstået farlige situationer, der skyldes, at en lastbil har fragtet mere end et element ad gangen. For det andet er politiets nye kurs forbundet med konsekvenser, der næsten ikke er til at leve med. Når det nu forlyder, at en enkelt virksomhed, der tidligere har stået for omkring 600 særtransporter, fremover skal sende transportvogne afsted næsten 2.300 gange, må man sige, at de negative konsekvenser i form af f.eks. ekstra trængsel og ekstra miljøbelastning langt vil overstige den påståede positive trafiksikkerhedsmæssige gevinst, siger Karl Christensen.

Som formand for speditørernes fagudvalg for vejgodstransport er Karl Christensen også optaget af, at mange led i transportkæderne skal nytænke deres arbejdsrutiner.

- For en speditionsvirksomhed betyder politiets nye kurs, at man bliver nødt til at gå i dialog med både kunderne og vognmændene om de logistiske og omkostningsmæssige konsekvenser. De vognmænd, som speditørerne samarbejder med, skal være klar over, hvad den nye kurs betyder for de daglige operationer. Og ikke mindst, at speditøren forventer, at samtlige underleverandører overholder alle love og regler. Kunderne skal være klar over, at den nye måde at planlægge og udføre særtransporter på, vil få en række uundgåelige konsekvenser, som alle parter bliver nødt til at tage højde for, siger Karl Christensen.

Karl Christensen tilslutter sig ønsket om, at Færdselsstyrelsen ændrer bestemmelserne, hvis ikke politiet vil fortsætte den mere pragmatiske tolkning, der har været brugt indtil nu.

Karl Christensen træffes på karl@alpi.dk