Næste skridt er et vækstteam for spedition og logistik

Næste skridt er et vækstteam for spedition og logistik

Oprettelsesdato

23.01.2018 - 12:19

Nu er tiden kommet til, at regeringen klatrer op ad trappestigen og ser på, hvad der kan sætte yderligere tempo på væksten, der skabes af virksomhederne inden for spedition og logistik.

Det mener Danske Speditører efter, at Erhvervsminister Brian Mikkelsen netop har fremlagt regeringens plan, der skal følge op på anbefalingerne fra vækstteamet for ”Det Blå Danmark”.

- Netop fordi skibsfart kun er én af fire transportformer i godstransporten, vil en målrettet satsning på ”Det Blå Danmark” kun kunne få den optimale effekt, hvis der også gennemføres en kortlægning og udnyttelse af vækstpotentialerne inden for logistik, forsyningskæder og spedition. Modaliteterne hænger sammen, siger administrerende direktør i Danske Speditører, Martin Aabak, der allerede har været i kontakt med Erhvervsminister Brian Mikkelsen om et vækstteam for spedition og logistik.

Danske Speditører mener, at det er hævet over enhver tvivl, at selv ganske små effektiviseringer i de danske virksomheders Supply Chain kan få mærkbare konsekvenser for deres konkurrencekraft, omsætning og indtjening.

- Det vil hurtigt få effekt på de pågældende virksom­heders beskæftigelse – og det skaber vækst og beskæftigelse, der breder sig i samfundet som ringe i van­det, siger Martin Aabak. 

 

Spedition trækker andre brancher op

Martin Aabak fortæller, at Danske Speditører har gjort Erhvervsminister Brian Mikkelsen opmærksom på, at en effektiv og smidig forsyningskæde kan være forskellen på, om en dansk produktionsvirksomhed kan gøre sig gældende og være konkurrencedygtig på eksportmarkederne.

-  Derfor har vi overfor ministeriet fremhævet, at det er vigtigt at skabe optimale rammevilkår for virksomheder, der kontinuerligt arbejder på at udvikle effektive forsyningskæder. Og vi har sat fokus på, at dansk spedition og logistik allerede i dag trækker andre brancher op, fortæller Martin Aabak.

Han henviser til en opgørelse fra Dansk Erhverv, der viser, at mens en gennemsnitlige medarbejder i en dansk virksomhed skaber værdi for knap 300.000 kroner om året, tegner fragtvognmændene sig for 355.000 kroner og beskæftigede i speditionsvirksomheder sig for 880.000 kroner i værditilvækst. Ud over at skabe værdi for deres egne virksomheder bidrager de omkring 28.000 personer, der er beskæftiget med spedition og andre tæt relaterede erhverv, der optimerer effektiviteten og produktionen i transportsektoren, til en styrkelse af dansk erhvervslivs konkurrencekraft og dermed det private erhvervslivs bidrag til vækst og beskæftigelse til gavn for hele samfundet, siger Martin Aabak. 

 Forhåndsvisning 

"Vi har fremhævet, at det er vigtigt at skabe optimale rammevilkår

for virksomheder, 
der kontinuerligt arbejder på at

udvikle effektive forsyningskæder.


Og vi har sat fokus på, at dansk spedition og logistik

allerede i dag trækker andre brancher op"

Martin Aabak, direktør for Danske Speditører

 

Fakta: Speditørernes vision for vækstteamet for det logistiske Danmark

Danmark er hjemsted for en stærk klynge af virksomheder inden for spedition, logistik og transport. Disse virksomheders købmandskab, kompetencer og kreativitet skal videreudvikles til gavn for væksten og be­skæftigelsen hos de pågældende virksomheder – og til gavn for Danmark.

Vi skal sikre Danmark et ry og en position som landet, der arbejder målrettet på at blive transport- og logi­stikcentrum for Nordeuropa. Vi skal satse på, at mindst 10 procent af verdens logistik varetages af danske virksomheder – præcis samme ambition, som har været gældende for Det Blå Danmark.

Yderligere oplysninger fås hos Martin Aabak, der træffes på maa@dasp.dk