Fuld fart på væksten: Bedre sent end aldrig

Fuld fart på væksten: Bedre sent end aldrig

Oprettelsesdato

25.04.2018 - 09:55

I dag har Erhvervsminister Brian Mikkelsen meddelt, at regeringen har nedsat et vækstteam for handel og logistik. Det glæder den administrerende direktør for Danske Speditører, Martin Aabak, der har arbejdet for et vækstteam med fokus på logistik og spedition siden efteråret 2014.

- Danske Speditører har været i dialog med ministre fra hele tre regeringer om det. Det startede med den socialdemokratiske trafikminister Magnus Heunicke, der dog ikke nåede at gøre mere ved det, inden valget i juni 2015 førte til dannelsen af en ren Venstre-regering. På trods af, at både transportminister Hans Christian Schmidt og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen fra Venstre-regeringen tilsluttede sig ideen, nåde vi ikke at komme helt i mål med initiativet, inden folketingsvalget i november 2016 førte til dannelsen af VLAK-regeringen. Nu ser det ud til, at vores møder med transportminister Ole Birk Olesen og erhvervsminister Brian Mikkelsen bærer frugt, og så vil jeg sige: ”bedre sent end aldrig”, lyder det fra Martin Aabak.

Forløbet op til dagens udmelding tog for alvor fart, da erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i 2017 fik øje på de lovende perspektiver og de store vækstpotentialer på området. På den måde blev vejen banet for at sætte fokus på effektivisering og værdiskabelse i den overordnede Supply Chain som supplement til eksempelvis de allerede igangsatte vækstinitiativer inden for Det Blå Danmark og Vejgodstransporten. For Danske Speditører er det vigtigt at se på mulighederne for at skabe endnu mere sammenhængende og optimale logistikkorridorer i stedet for at anlægge snævre betragtninger om, hvad eksempelvis skibsgodstransporten og vejgodstransporten kan bidrage med hver for sig. 

Martin Aabak mener nemlig, at en effektiv og smidig forsyningskæde kan være forskellen på, om en dansk produktionsvirksomhed kan gøre sig gældende og være konkurrencedygtig på eksportmarkederne eller ej.

- Derfor har vi overfor erhvervsminister Brian Mikkelsen fremhævet, at det er vigtigt at skabe optimale rammevilkår for virksomheder, der kontinuerligt arbejder på at udvikle effektive forsyningskæder. Og vi har sat fokus på, at dansk spedition og logistik allerede i dag trækker andre brancher op, fortæller Martin Aabak.

Han henviser til en opgørelse fra Dansk Erhverv, der viser, at hvor en gennemsnitlig medarbejder i en dansk virksomhed skaber værdi for knap 300.000 kroner om året, tegner fragtvognmændene sig for 355.000 kroner og beskæftigede i speditionsvirksomheder sig for 880.000 kroner i værditilvækst.

- Ud over at skabe værdi for deres egne virksomheder bidrager de omkring 28.000 personer, der er beskæftiget med spedition og andre tæt relaterede erhverv, til en styrkelse af dansk erhvervslivs konkurrencekraft og dermed det private erhvervslivs bidrag til vækst og beskæftigelse til gavn for hele samfundet, siger Martin Aabak, der lover, at Danske Speditører vil bidrage konstruktivt til vækstindsatsen.

Martin Aabak træffes på maa@dasp.dk