Danske Speditører inviterer til informationsmøder om persondata

Danske Speditører inviterer til informationsmøder om persondata

Oprettelsesdato

30.08.2017 - 16:16

Fra 25. maj 2018 gælder der opstrammede regler om håndtering af persondata. Derfor inviterer Danske Speditører nu medarbejdere fra medlemsvirksomheder til informationsmøder.

I virksomheder har man altid skulle overholde regler om håndtering af persondata efter persondataloven. Det betyder i praksis, at en virksomhed skal forstå hvad persondata er, hvornår der sker behandling af persondata, og om behandlingen sker i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

Fra den 25. maj 2018 bliver reglerne omkring persondata strammet op, ligesom at de bliver håndhævet meget mere konsekvent end hidtil. Denne ændring i lovgivningen vil Danske Speditører gerne informere sine medlemmer om, hvorfor vi afholder informationsmøder om netop det tema. 

I kort form er ændringerne:

·        Væsentligt forhøjet bødeniveau

·        Samtykke fra den registrerede person

·        Databeskyttelsesansvarlig

·        Virksomheder skal informere relevante myndigheder ved brud på datasikkerheden

·        Databehandleraftale mellem virksomhed og ekstern it-leverandør skal have et serviceeftersyn

E-mails, referater, kontrakter, fragtbreve og MUS-samtaler er blot nogle få eksempler på kilder til persondata, der kan være omfattet af EU’s og den danske regerings nye krav om sikker og forsvarlig håndtering af personoplysninger. Med de nye regelstramninger skal virksomhederne kunne dokumentere over for myndighederne, hvordan persondata håndteres. 

-  Derfor inviterer vi nu medarbejdere i vores medlemsvirksomheder

til informationsmøder i Vejle og København,

fortæller advokatfuldmægtig Søren Nicolai Edsen Johansen fra Danske Speditører.

Læs om de to arrangementer i faktaboksen nedenfor.

 

Det siger justitsministeriet

Advokatfuldmægtig Søren Nicolai Edsen Johansen  fra Danske Speditører fortæller, at han har været i kontakt med Justitsministeriet, der mener, at for virksomheder, der i dag overholder gældende lovgivning, burde omstillingen til lovændringerne i maj 2018 være en smal sag.

-  Når virksomheder i alle brancher viser så stor interesse for Persondataforordningen, opfatter jeg det som tegn på, at det nok i virkeligheden ikke bliver så nemt, som Justitsministeriet vil gøre det til. På mødet redegjorde ministerierne for deres arbejde med den over 1.000 sider lange betænkning og ikke mindst for det forestående danske lovarbejde. Det er nemlig sådan, at selvom Persondataforordningen gælder i Danmark fra Maj 2018 vil forordningen blive suppleret med en revideret national lov om persondatabeskyttelse. Alt dette skal virksomhederne leve op til, og det er for de fleste nok ikke så nemt at omsætte til praktik, siger Søren Nicolai Edsen Johansen.

Søren Nicolai Edsen Johansen oplyser, at loven netop har været i høring i disse uger. Derudover har staten planlagt at udgive et større antal vejledninger, der skal gøre Persondataforordningen og Persondataloven operationel for erhvervslivet. Vejledningerne forventes offentliggjort fra september 2017 til februar 2018. Status i dag er således, at lovgivningsarbejdet snart er på plads, men at det lovfortolkende arbejde tidligst vil være på plads næste vinter.

 

Faktaboks om de to informationsmøder

 

Arrangement: Vejle

Speditørforening Lillebælt & Østjysk Speditørforening afholder fælles informationsmøde om Persondata for Transportvirksomheder

den 11. oktober 2017

Kl. 17.00 – 18.30

Munkebjerg Hotel, Vejle

Tilmelding

 

Arrangement: København

Danske Speditører afholder informationsmøde om Persondata for Transportvirksomheder

den 12. oktober 2017

Kl. 17.00 – 18.30

Børsen, København 

Tilmelding

 

Hvem

På møderne vil deltage Advokatfuldmægtig Søren Nicolai Edsen Johansen fra Danske Speditører samt Per Løkken fra Persondatasupport, som er Danske Speditørers strategiske samarbejdspartner om persondata.

Hvad

På mødet vil de nye regler blive gennemgået, og konsekvensen af samme for din virksomhed. Vi vil fortælle om, hvad transportvirksomheder skal være opmærksomme på, og hvad I skal gøre i morgen. Bliv præsenteret for:

·        Udfordringerne ved den nye lovgivning

·        Processen for en transportvirksomhed

·        En case fra en speditionsvirksomhed hvordan de løste opgaven

·        Generelle løsningsforslag

·        Bliv ”Persondata” certificeret via Danske Speditører

Vi håber I har lyst til at være med. Yderligere informationer om arrangementet (som er gratis for lokalforeningens medlemmer) kan du få her

 

 

Faktaboks om Persondata: Complianceopgaven skal gavne virksomhedens bundlinje

Siden vedtagelsen af Persondataforordningen i 2016 har rådgivningsvirksomheder og brancheforeninger stået på tæerne af hinanden for at fortælle det danske erhvervsliv om miraklet fra Bruxelles. Derudover har Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen samlet en række guides til brug for virksomheder og rådgivere. Dem kan man se her.

Så hvordan bliver den danske transportbranche i compliance med gældende og fremtidig lovgivning?

Danske Speditører har her samlet et overblik over, hvilke guides vi mener du som minimum skal have kendskab til. Dem finder du her.

Hvis du vil springe læsebyrden over kan du deltage i følgende arrangementer som vores lokalforeninger arrangerer. 

Persondataforordningens implementering virksomheden er en proces. Den starter ikke d. 25. maj 2018 da det så vil være for sent på grund af opgavens omfang og kompleksitet. Implementeringen kan bl.a. indeholde behov for grundlæggende holdningsændrings og adfærdsændring blandt virksomhedens medarbejdere. Og det tager tid.

Implementeringen kræver i mange tilfælde, at virksomheden får styr på, hvor e-mails gemmes, hvornår de slettes, hvor opbevares kontrakterne, referater fra MUS-samtaler osv. Det kan virke som en stor opgave, men det er samtidig vigtigt at se opgaven som en mulighed for at få lavet et serviceeftersyn af den måde virksomheden arbejder på. Processen giver anledning til at se på, om virksomheden kan få mere udbytte af sit arbejde ved at forenkle arbejdsprocesser og beslutningsprocesser.

Danske Speditører kan tilbyde medlemmerne hjælp til denne proces. Læs mere her