Mindsteløn er indført for transport i Italien

Mindsteløn er indført for transport i Italien

Oprettelsesdato

05.08.2016 - 09:55

Italien følger nu Tyskland, Norge og Frankrig og indfører mindsteløn for transport. Det kan have betydning for danske speditører, der er involveret i kørsel i Italien. Formanden for fagudvalg VEJ & BANE i Danske Speditører, Karl Christensen, opfordrer alle til at sætte sig ind i de nye regler.Forhåndsanmeldelse bliver bøvlet

Karl Christensen mener, at det især bliver kravet om forhåndsanmeldelse til de italienske myndigheder, der vil få speditører og vognmænd, der arbejder på det italienske marked, til at skulle omlægge arbejdsgange og rutiner.

- Forhåndsanmeldelse af hver enkelt transport er bøvlet og administrativt byrdefuldt. Men med mit kendskab til italienere vil jeg opfordre alle til at tage det meget seriøst, når de italienske myndigheder nu kræver, at det italienske beskæftigelsesministerium senest kl. 24 dagen før skal have modtaget informationer om antallet af medarbejdere på udstationeringen (cabotagekørslen) og start- og sluttidspunkt for udstationeringen. Hvordan det skal ske, står stadig hen i det uvisse, fortæller Karl Christensen.Midt i sommerferien

De nye italienske regler kom som et lyn fra en klar himmel midt i sommerferien.

- Der var bestemt ingen, der havde set det italienske initiativ komme, men det er desværre ikke til at komme uden om, at flere og flere lande i EU nu indfører nationale særordninger om løn for transport, der bliver udført i deres land. Nu har Italien med virkning fra 23. juli 2016 indført en lov om udstationering, der også omfatter transport. Vi mener, at den slags er uforeneligt med det frie, indre marked i EU, men vi kan i første omgang ikke gøre andet end at anbefale, at alle gør som der bliver krævet, siger Karl Christensen.Flere detaljer kommer senere 

Med den nye italienske lov bliver det – ligesom det er tilfældet i Frankrig – obligatorisk at have en repræsentant for virksomheden i landet. Repræsentanten skal kunne besvare henvendelser fra kontrolmyndighederne og repræsentanten skal ligge inde med et nærmere bestemt antal dokumenter om virksomheden.

-  Udover det med forhåndsmeddelelsen til de italienske myndigheder og kravet om repræsentation i Italien ved vi ikke så meget om, hvad de nye regler pålægger af nye pligter. Vi savner også overblik over, hvordan danske vognmandsvirksomheder og de speditører, der er ordregivere, helt praktisk skal forholde sig. Det er vi ved at undersøge nærmere, og på nuværende tidspunkt kan vi ikke gøre andet end at love, at vi vender tilbage med mere information. Mon ikke også, at de italienske myndigheder mangler at tage en række beslutninger om hvad og hvordan, spørger Karl Christensen og henviser til, at der skulle være detaljerede gennemførelsesbestemmelser på vej.

Karl Christensen siger, at der også at blive givet klar besaked om, hvad lovens genstandsfelt bliver.

- Noget kunne tyde på, at italienerne ligesom nordmændene alene lader cabotagekørsel være omfattet. Det skulle vi også få mere sikkerhed for på et senere tidspunkt, siger Karl Christensen.