Q8 og Danske Speditører samarbejder om at udvikle nye erhvervsprodukter og services

Q8 og Danske Speditører samarbejder om at udvikle nye erhvervsprodukter og services

Oprettelsesdato

04.12.2015 - 16:43

Det er med stor glæde at Danske Speditører kan løfte sløret for indgåelse af en samarbejdsaftale med Q8. Hos Danske Speditører afsøger vi hele tiden mulighederne for at styrke medlemsvirksomhedernes forretningsgrundlag. Det gør vi ved at indgå partnerskaber med udvalgte leverandører af varer og tjenesteydelser som speditionsvirksomhederne efterspørger. 

Samarbejdet med Q8 omfatter ikke nogen former for prisforhandlinger eller rabat ordninger på diesel og andre ydelser speditionsvirksomhederne og Q8 imellem. Det er fortsat den enkelte speditør og Q8 der forhandler dette direkte med hinanden. Det nye i dette samarbejde er, at Danske Speditører og Q8 nu igangsætter en undersøgelse af hvilke andre emner og udvikling af nye produkter det kan give mening at samarbejde omkring.

- Vi er derfor rigtig glade for have indledt samarbejdet med Q8, hvor vi i fællesskab ser på mulighederne for at udvikle nye og innovative erhvervsprodukter målrettet medlemmerne af Danske Speditører fortæller chefkonsulent Jakob Størling fra Danske Speditører.

Jakob Størling oplyser, at der snarest nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se mulighederne for udvikling.

- Arbejdsgruppen kommer til at bestå af repræsentanter for medlemsvirksomheder, som hver især kan bidrage med input og viden til, hvordan samarbejdet kan optimeres. Det kan eksempelvis være i relation til kort overvågning og risikominimering ved misbrug af kort, siger Jakob Størling.  

Ydermere betyder aftalen at medlemmer af Danske Speditører kan få rabat på op til 95 øre pr. liter benzin og 128 øre pr. liter diesel , når du tanker på Q8 servicestationer og F24 automatanlæg landet over. Dette kræver et Q8 købekort, som oprettes via Danske Speditører. For yderligere information omkring dette - tryk her.

Hvis du evt. ønsker at bidrage til udviklingsarbejdet, venligst skriv til Jakob Størling på jst@dasp.dk eller ring på tlf. nr. 3374 6727.