MODULVOGNTOG I BYGGEPERIODEN

MODULVOGNTOG I BYGGEPERIODEN

Oprettelsesdato

14.03.2013 - 15:40

Udvidelsen af Køge Bugt-motorvejen og anlægget af ny jernbane København-Ringsted lukker ikke permanent for modulvogntog

Vil der blive lukket for Modulvogntog? Det var spørgsmålet i forbindelse med annonceringen af starten på udbygningen af Køge Bugt-motorvejen og den nye jernbane, og det blev stillet i Fragtmail den 14. februar i år.

"Nej," siger projektleder Peter Garborg, Vejdirektoratet: "Der bliver ikke generelle problemer for modulvogntogn i kraft af de to projekter, som skal afvikles sideløbende. Det synes afklaret nu."

"Til gengæld er der nogle særtransporter, som kan blive ramt -  ikke på motorvejen, men på ramper og i kurver," tilføjer Peter Glarborg.

På selve motorvejen vil der i byggeperioden være samme antal spor som nu, men i reduceret bredde. Det bør ikke få omkørselskonsekvenser for modulvogntogene. Det samme gør sig gældende for de rampeombygninger, der er kendt på nuværende tidspunkt, for eksempel ved Avedøre Havnevej hvor den passerer Holbækmotorvejen, samt ved Vallensbæk Torvevej og Sdr. Ringvej ved Brøndby.

Peter Garborg understreger, at der kan ske indskrænkninger for alle store køretøjer i forbindelse med konkrete, tidsbegrænsede opgaver, hvor der f.eks. skal anbringes mobilkraner til at udføre et stykke arbejde. "Som vejmyndighed vil vi gå i clinch med de entreprenører, som skal udføre arbejdet, for at sikre den bedst mulige passage, men det vil altså kunne forekomme lejlighedsvis. Og vi har på nuværende tidspunkt ikke fuld oversigt over BaneDanmarks projekt."

Transportministeriet meddelte i slutningen af februar, at den planlagte udbygning af motorvejen mellem Greve S og Solrød S bliver et år hurtigere færdig end tidligere forudset. Trafikanterne vil altså kunne tage de nye kørespor i brug i 2015 frem for i 2016. Det skyldes, at en to-årig byggeperiode var billigere ved licitationen end en tre-årig.

Byggearbejderne vil kunne følges på Vejdirektoratets hjemmeside.