CABOTAGEUDVALG: ALLE GODE GANGE ...

CABOTAGEUDVALG: ALLE GODE GANGE ...

Oprettelsesdato

14.03.2013 - 15:41

Møderækken om cabotage - nu Cabotageudvalget - er indkaldt til afslutning for tredje gang

11. april er tredje gang -  og dermed lykkens gang, skal man følge gammel folketro - hvor Cabotageudvalget er indkaldt til sit afsluttende møde. Første gang var den 20. december, anden gang den 31. januar og alt i alt vil der være gået knapt trekvart år siden arbejdet i møderækken startede (og fire måneder siden det sidste regulære arbejdsmøde), når værterne i Trafikstyrelsen slår dørene op til mødesalen til den sidste diskussionsrunde.

"Vi har været klar til afslutningen længe," siger adm.dir. Martin Aabak, Danske Speditører. "Der er udført et stykke arbejde bestående af en kortlægning af forvaltning og kontrol af gældende regler samt en diskussion af holdninger til den videre udvikling af det indre marked for vejgodstransport i EU.

"Med hensyn til kortlægningen er det fastslået i udvalget - omend det holdt hårdt - , at Danmark følger EU's regler og at disse regler også følges i de øvrige EU-lande. Med hensyn til straffen for at bryde reglerne er flere organisationer og heriblandt Danske Speditører indstillet på, at straffene skal være effektive og stå i rimeligt forhold til den aktuelle overtrædelse og sammenlignelige overtrædelser - det, man kalder proportionalitet. Andre, særligt fagbevægelsen og dens støtter, ønsker strafniveauer af en størrelse, som vil afskrække fra brugen af cabotage i det hele taget. Det bliver vi ikke enige om."

"Endelig er der heller ikke udsigt til enighed om, hvordan det indre marked for vejgodstransport skal udvikles. Vi speditører tror på, at vore kunder i erhvervslivet har bedre mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser, hvis det, de betaler for transport og logistik, er sammenligneligt med, hvad deres konkurrenter i udlandet betaler."

"Vi regner ikke med, at vi får alle med på dette synspunkt, men vi gør et sidste forsøg den 11. april," slutter Martin Aabak.