Danske Speditører har netop kvitteret for anbefalingerne fra vækstteamet for handel og logistik, og administrerende direktør Martin Aabak ser nu frem til, at der bliver sat politisk handling bag ordene.

man, 19/11/2018 - 09:37 Speditørskolen 2019

Alle kurser og uddannelser på Speditørskolen 2019 er nu klar på vores hjemmesider. Her finder du afholdelsesdatoer i 2019 for Eksamineret Speditør, Tolddiplomuddannelsen, toldkurser og meget mere. 

Følgende hold på tidlig opstart i vinteren 2019:

Toldopgaven - opstart den 5. februar 2019 i Kolding. Læs mere her

Logistik - opstart den 19. februar 2019 i Kolding. Læs mere her

man, 19/11/2018 - 09:21 Betalt uddannelse fra Omstillingsfonden

Der er kommet en ny tilskudsmulighed der kan være relevant hvis din virksomhed har medarbejdere som skal med på Eksamineret Speditør uddannelsen. I kan søge om tilskud på op til kr. 10.000,- pr. medarbejder årligt såfremt vedkommende tager Akademifag på Erhvervsakademierne. Og da Eksamineret Speditør er en Akademiuddannelse, er der derfor mulighed for at ansøge fonden om tilskud. 

Rent praktisk foregår det således:

1) Deltageren tilmelder sig faget her

Ofte er det tilfældigheder, der afgør, om en hændelse udvikler sig til en katastrofe eller ej. Det viser en aktuel sag fra Larvik. Danske Speditører opfordrer sine medlemsvirksomheder til at finde de svage punkter i driften. 

I løbet af kort tid starter efterårets sidste kurser på Speditørskolen. Der er undervisning med fokus på ledelse, told og spedition og på håndtering af konkrete udfordringer inden for toldområdet.

I 2018 holdes Toldkonferencen på samme dato som sidste år, nemlig 19. september. Danske Speditører har indtil videre modtaget omkring 20 procent flere tilmeldinger end på samme tidspunkt sidste år. 

Fra og med lørdag den 7. juli og de følgende syv lørdage er det fra kl. 7 til 20 ikke tilladt at køre med lastbiler over 7,5 tons bruttovægt på store dele af det tyske vejnet. Initiativet er kommet i stand for at øge fremkommeligheden for ferietrafikken.

Den nye Toldstyrelse bliver etableret 1. juli 2018, og den 19. september 2018 kan du for første gang høre om indsatsen for at sætte kunderne i erhvervslivet mere i centrum. Det sker på Toldkonferencen i Danske Speditører.

På Transportjuridisk Mødedag i Danske Speditører torsdag den 31. maj 2018 i Vejle får du et unikt indblik i udfordringerne med digitale transportdokumenter. Hør om tre virksomheders erfaringer med digitalisering af dokumentationen i forbindelse med vej-, sø- og flygodstransport. 

Fra den 1. juli 2018 udvides det tyske lastbilgebyr (MAUT) til at gælde for langt flere tyske vejstrækninger end tidligere. Hvad betyder det for speditørerne i Danmark?