Nyt kompetencecenter skal bidrage til en smidig indførelse af EU-toldkodeksen

Nyt kompetencecenter skal bidrage til en smidig indførelse af EU-toldkodeksen

Oprettelsesdato

04.01.2017 - 15:14

EU-toldkodeksen vil i løbet af de næste år vende op og ned på hele toldområdet. Alt bliver digitaliseret. Det vil i sidste ende gøre det lettere at drive virksomhed. Hvor meget bøvl skal vi igennem for at nå dertil?

For at imødekomme de udfordringer opretter Danske Speditører foreningen Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT). EKFT skal gøre det nemmere for virksomhederne at finde vej gennem toldjunglen.

- Efter lang tids forberedelse kan jeg i dag løfte sløret for, hvad vi kan tilbyde på toldområdet for virksomheder i alle andre brancher. Nemlig viden, fagpolitisk interessevaretagelse og dermed det nødvendige overblik på toldområdet. Det har vi i et stykke tid haft stort held med at tilbyde speditionsvirksomhederne. Det fortsætter vi med. Det nye er, at vi også stiller samme gode tilbud til rådighed for virksomheder fra andre brancher, siger direktør i Danske Speditører, Martin Aabak.Det tilbyder EKFT

Erhvervslivets Kompetencecenter for Told tilbyder sine medlemmer:

  • Viden om de forestående vidtgående ændringer på toldområdet og om den praktiske håndtering heraf
  • Fagpolitisk interessevaretagelse over for de politiske og administrative beslutningstagere på toldområdet for at sikre en lempelig implementering af EU-toldkodeksen for erhvervslivet
  • Juridisk rådgivning inden for toldområdet. Det gælder både for juridisk Hotline-hjælp og med hensyn til bistand til at føre sager ved f.eks. Landsskatteretten.Eksterne rådgivere

EKFT har nedsat et eksternt ekspertpanel til at give gode råd om de aktuelle og fremtidige udfordringer på toldområdet.

Ekspertpanelet (Advisory Board) består af:

  • Lektor i Jura på Aarhus Universitet Carsten Willemoes Jørgensen, der underviser og forsker i toldret og transportret. Carsten Willemoes Jørgensen har tidligere været ansat otte år i Told & Skat
  • Direktør i Danfoss for fragt og shipping Thomas Lyck, der har ansvaret for import/eksport af Danfoss-produkter, og som løser en række globale logistikopgaver for Danfoss-koncernen. Thomas Lyck er uddannet speditør
  • Chefkonsulent i SKAT Kim Sejberg, der i årevis har undervist på tolddiplomuddannelsen i samarbejde med Danske Speditører. Kim Sejberg er også den drivende kraft bag yderligere toldkurser som eksempelvis forsendelse, toldpræference og Told Brush Up-kurserne, der giver deltagerne den nyeste viden om eksempelvis de nuværende og fremtidige udfordringer i forbindelse med EU-toldkodeksen.

Disse tre personer kan i fællesskab levere viden og erfaring ud fra transportkøberens, analytikerens og toldmyndighedernes synspunkt.Interessen for told helt i top

At erhvervslivets interesse for de forretningsmæssige muligheder og begrænsninger i forhold til de kommende ændringer på toldområdet netop nu er i top, kan Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører, Henrik Beck tale med om.

- I perioder har jeg fået rigtig mange henvendelser fra andre brancheforeninger og fra virksomheder i andre brancher, der tydeligvis har et udækket informationsbehov, når det drejer sig om de store ændringer, vi kommer til at opleve på toldområdet. Det er helt oplagt, at meget kan gå galt med EU-toldkodeksen, medmindre både myndighederne og virksomhederne gør deres yderste for ikke at snuble undervejs. Selv om det er lykkedes os, sammen med resten af det danske erhvervsliv, at undgå en administrativt besværlig sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld, har vi indtil nu kun set toppen af isbjerget på de helt grundlæggende forandringer, vi skal igennem de næste seks år. Derfor ønsker vi at give overblik og ro i maven. Og derfor tilbyder vi at tage virksomheder i andre brancher ind i vores løbende fagpolitiske interessevaretagelse over for politikerne, embedsmændene og andre beslutningstagere på toldområdet, siger Henrik Beck. 

Det daglige sekretariatsarbejde i EKFT udføres af:

  • Tidligere toldchef i Stena Line Karl-Ole Beck
  • Advokat (L) Rasmus Køie fra Momentum-advokaterne
  • Advokatfuldmægtig Søren Nicolai Edsen Johansen fra Momentum-advokaterne
  • Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører Henrik Beck

www.ekft.dkkan der læses mere om det nye initiativ. Her kan blandt meget andet den nye forenings ydelseskatalog ses. Heri slås det fast, at EKFT bl.a. tilbyder gratis rådgivning ved AEO-certificering, fagligt relevante ”gå hjem-møder”, unikke tolduddannelser og advokatydelser. EKFT træffes på info@ekft.dk og telefon 25 88 01 01