Erhvervslivet ruster sig til EU-toldkodeks

Erhvervslivet ruster sig til EU-toldkodeks

Oprettelsesdato

03.11.2016 - 16:55

Danske Speditører tager initiativ til at samle alle dele af dansk erhvervsliv til dialog om den praktiske håndtering af de toldændringer, som Skatteministeriet lægger op til skal blive en realitet fra 1. januar 2017.

To gange i november danner Børsbygningen i København rammen om møder, hvor erhvervslivets repræsentanter skal kommentere og vurdere de praktiske aspekter af de vidtgående ændringer af reglerne om sikkerhedsstillelse. Første møde finder sted onsdag den 9. november 2016

På deltagerlisten til møderne finder man – udover medlemmer af Fagudvalg TOLD i Danske Speditører - repræsentanter for Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danmarks Rederiforening, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Skibsmæglerforening, Danish Seafood Association samt Kurérforeningen. Der deltager også repræsentanter for et par af virksomhederne  under disse brancheforeninger. 

- For nøjagtigt ét år siden holdt vi de første møder om EU-toldkodeksen med udvalgte repræsentanter for det øvrige erhvervsliv. Først foregik det på mit kontor, og senere har vi måttet tage stadig større mødelokaler i brug. Efter at Skatteministeriet tidligere i denne uge sendte et udkast til den nye toldbehandlingsbekendtgørelse, der skal gælde fra 1. januar 2017, ud i høring, har det været forholdsvis nemt at samle det øvrige erhvervsliv, siger Henrik Beck, der er politik- og kommunikationschef i Danske Speditører.

Ligesom de andre erhvervsorganisationer er Danske Speditører meget optaget af, hvorvidt – og hvordan - de nye regler om sikkerhedsstillelse vil blive understøttet af velfungerende digitale løsninger og solidt forankrede administrative procedurer.

-  Vi håber, at Skatteministeriet endnu en gang vælger at følge forsigtighedsprincippet i implementeringen af EU-toldkodeksen ved kun at iværksætte elementer fra Kodeksen, der på forsvarlig vis vil blive understøttet digitalt og administrativt. Derfor regner vi med, at Skatteministeriet inden længe vil forklare os, hvordan de nye regler om økonomisk sikkerhedsstillelse i forbindelse med MIO skal håndteres i praksis. Det vil blive helt afgørende for, hvad vi vil skrive i vores høringssvar senere på måneden, fortæller Henrik Beck.

I løbet af november forventer erhvervsorganisationerne at blive indbudt til et dialogmøde i Skatteministeriet om de nye regler og om den praktiske udmøntning af dem. Det møde har Skatteministeriet bekræftet vil blive holdt i god tid inden høringsfristens udløb den 28. november 2016.

Skatteministeriets udkast til bekendtgørelse kan læses her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60009