Toldkodeks giver uventet koks - Tyskland stritter imod

Toldkodeks giver uventet koks - Tyskland stritter imod

Oprettelsesdato

23.05.2016 - 15:53

Danske Speditører meddelte 11. maj 2016 med SKAT som kilde, at al forvirring og usikkerhed om den fortsatte brug af de velkendte T5-blanketter skulle være løst. Det viser sig nu IKKE at være korrekt. Tyskland nægter at anerkende de blå blanketter.

Søndag den 1. maj 2016 trådte den nye EU-toldkodeks i kraft. Dermed skulle de velkendte og velfungerende T5-blanketter som dokumentation for overførsel af varer fra en bevillingshaver i et EU-land til en anden bevillingshaver i et andet EU-land falde bort. Sådan kom det ikke til at gå af årsager, som Danske Speditører ikke kan gennemskue.

Efterfølgende blev spørgsmålet afklaret af EU-kommissionen ved et møde fredag den 29. april, altså under 2 døgn inden det hele skulle træde i kraft. Det blev besluttet, at T5-blanketterne fortsat skulle kunne bruges. Østrig og Polen havde dog ikke til fulde forstået rækkevidden af EU-kommissionens beslutning. Det blev dog bragt på plads, men fredag eftermiddag meddelte Tyskland – Danmarks største handelspartner – at man ”ikke vil acceptere et T5 kontrol eksemplar”.

SKAT arbejder på at skrive et nyhedsbrev om sagen. Indtil det kommer, må Danske Speditører opfordre medlemsvirksomheder og andre i erhvervslivet til at henvende sig til Toldforvaltningen i Aarhus, som er et slags nationalt knudepunkt for bevillinger.

I en konkret sag fra slutningen af sidste uge har SKAT opfordret til, at en virksomhed, der skal overdrage varer til en tysk virksomhed, henvender sig til Toldforvaltningen i Aarhus. Tolderne i Aarhus skal have oplysninger om den tyske køber og om den tyske købers bevillingsnummer. Så vil de igangsætte en konsultationsprocedure med de tyske myndigheder og få ordnet alle formaliteter.

- En venlig medarbejder ved SKAT har i dag forsikret mig om, at blot den tyske modtager er registreret korrekt, kan det næsten ikke gå galt. Det håber jeg kan være en ringe trøst for virksomhederne, der er involveret i samhandel med Tyskland baseret på T5-dokumentation. Det er en meget besværlig og bøvlet måde at gøre tingene på, og det vil ikke være holdbart i længden at få alle, der skal overdrage varer til bevillingshavere i Tyskland, til at starte med at henvende sig i Aarhus. Det eneste positive ved det er, at ingen er nødt til at fremvise varerne i Aarhus. Var det tilfældet, så ville der virkelig blive tale om mange og lange unødvendige omveje. Og det kan vi jo som bekendt ikke lide, siger Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører, Henrik Beck.

 

Frygten for toldefterkrav

Den klare afvisning fra de tyske toldmyndigheder er kulminationen på næsten en hel måneds usikkerhed om, hvordan vareoverdragelse skal dokumenteres inden for EU for ikke få et toldefterkrav.

- Jeg har fået at vide, at Østrig ikke var tilstede ved EU-kommissionens møde den 29. april. Derfor var Østrig sådan set ikke informeret om beslutningen, fordi EU-kommissionen på mærkeligste vis afviste at orientere medlemslandene om sin beslutning. Det bliver først gjort, når det officielle mødereferat er klar. Om det var samme forhold, der gjorde sig gældende i forhold til Polen, der heller ikke var fuldt ud orienteret og indforstået med beslutningen, ved jeg ikke. Østrig og Polen kom dog på plads. Det skyldes godt og hurtigt arbejde i SKAT, som vi har haft et virkeligt godt samarbejde med i denne sag, siger Henrik Beck, der så meget desto mere ærgrer sig over tyskernes modvilje.

Danske Speditører deler i høj grad andre brancheforeningers frygt for toldefterkrav, hvis der er noget, der går fuldstændig galt i den nuværende situation.

 

Århusiansk brandslukning i Europa

Embedsmænd i SKAT og i skatteministeriets departement har fortalt Danske Speditører, at T5-problematikken vil blive taget op på et uformelt tolddirektørmøde i EU senere i denne uge. 

-  Lad os håbe, at EU-mødet i denne uge rydder nogle af de store sten af vejen, og at SKATs nyhedsbrev, der kan ventes når som helst, anviser en fornuftig vej til at få klaret de særlige tyske problemer. EU-toldkodeksen er på dette område desværre kommet ret dårlig fra start, og nu må vi ganske enkelt spørge os selv, om der skulle være enkelte andre europæiske lande, der agter at gøre ligesom tyskerne. Er der det, bliver det træls – ikke mindst for de stakkels toldere i Aarhus, der så bliver nødt til at slukke brande i mere end ét europæisk land, slutter Henrik Beck.

Følg med i nyhedsbrevene fra SKAT på dette link: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=92496&lang=DA