Problemer med EU-toldkodeksen

Problemer med EU-toldkodeksen

Oprettelsesdato

11.05.2016 - 16:57

I den praktiske implementering af EU-toldkodeksen er der opstået mindst et par ubehagelige overraskelser, som indtil videre er blevet ordnet på en nogenlunde fornuftig og pragmatisk måde.

Det mener Danske Speditører, der gør meget for at hjælpe medlemsvirksomhederne med at undgå at komme i klemme i forbindelse med EU-toldkodeksen, der trådte i kraft søndag den 1. maj 2016.

 

Gamle EUR.1-certifikater ok indtil videre

Efter at flere af medlemsvirksomhederne under Danske Speditører har udtrykt tvivl om, hvorvidt SKAT kan nå at få de nye EUR.1-certifikater klar til brug overalt i landet inden fredag den 13. maj 2016, har SKAT netop meddelt, at de nuværende certifikater kan benyttes frem til 31. maj. Det har SKAT netop meddelt i sit seneste nyhedsbrev – se http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2228770&vId=213499&lang=DA

 

Velkendte T5-blanketterne ok indtil videre

EU-kommissionen besluttede på et møde på den allersidste arbejdsdag i april  at de velkendte T5-blanketter må benyttes indtil videre. Dermed skulle der være sat en foreløbig stopper for bekymringerne om, hvad der skal bruges som dokumentation ved overdragelse af varer fra en bevillingshaver i et EU-medlemsland til en anden bevillingshaver i et andet EU-land. Senere samme dag sender SKAT dette nyhedsbrev:  http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2228649&vId=213475&lang=DA

 

Ingen skriftlig besked fra EU om T5-beslutningen

Men Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører, Henrik Beck, drypper alligevel lidt malurt i bægeret.

- Vi har en medlemsvirksomhed, der i tirsdags skulle have gods igennem til en bevillingshaver i Østrig. Det lykkedes heldigvis, men vi var nødt til at bede SKAT om hjælp i den konkrete sag, fordi de østrigske myndigheder på daværende tidspunkt tilsyneladende ikke var fuldt ud klar over EU-kommissionens beslutning i slutningen af april. Det lykkedes, og en stor tak til SKAT for det. Så kan man bagefter spørge sig selv, om EU-kommissionen i Bruxelles havde været god nok til at kommunikere beslutningen ud til samtlige 28 medlemslande. Derfor har jeg i dag spurgt SKAT, der til min store overraskelse har svaret, at EU-kommissionen har afvist at meddele sin beslutning til medlemslandene. Begrundelsen er ifølge den meget samarbejdsvillige og imødekommende kontorchef, jeg har været i kontakt med, at EU-Kommissionen kun vil vejlede medlemslandene med hensyn til fortolkningen af den relevante artikel. Selve beslutningen og de udtalelser, der er faldet på mødet, skulle på den anden side være gengivet i det officielle referatet fra mødet, når det kommer. Sagt mere direkte betyder det, at indtil det officielle mødereferat kommer, kan ingen være 100 procent sikre på, at T5-dokumenter vil blive respekteret overalt i samtlige 28 EU-medlemslande. Det synes jeg er ret beklageligt, siger Henrik Beck.

 

Kontakt os om eventuelle problemer

Danske Speditører opfordrer fortsat medlemsvirksomhederne til henvende sig, hvis der opstår praktiske problemer af betydning for den daglige drift som følge af EU-toldkodeksen.

- Er I bekymrede for, om et givet EU-medlemsland vil acceptere de blå T5-blanketter i forbindelse med en konkret transport, vil jeg opfordre til, at I på forhånd kontakter SKAT. Kan eller vil SKAT ikke give jer den sikkerhed for transportens gennemførelse, som I har brug for, er I velkomne til at kontakte mig. Så må vi håndbære jer igennem det rod, som vi desværre befinder os i, siger Henrik Beck.