Oversigt over Speditørskolens toldkurser forår 2016

Oversigt over Speditørskolens toldkurser forår 2016

Oprettelsesdato

15.03.2016 - 14:30

Vi nærmer os med hastige skridt den 1. maj og startskuddet for implementeringen af EU`s nye toldkodeks. 

På Speditørskolen forsøger vi at skabe så mange muligheder som overhovedet muligt, for at oplyse Jer om hvad helt præcis det nye kodeks medfører af ændringer i Jeres hverdag. Dette for at bidrage til det arbejde I som Speditører udfører overfor jeres kunder. Alle vores toldkurser er opdateret med den seneste nye viden i relation til kodekset, der snart træder i kraft. 

Told Brush Up -  bliv opdateret på de seneste nyheder inden for toldområdet, herunder selvfølgelig også det nye kodeks der træder i kraft pr. 1. maj 2016. Kurset tager udgangspunkt i de konkrete ønsker du som deltager har. Derfor modtager du ca. 14 dage inden afholdelse en mail, hvori du kan give input til de ønsker du måtte have til kurset. Dette for at gøre kurset så aktuelt og relevant for dig som muligt.

Kurset afholdes den 12. og 13. april i København og den 14. april i Kolding. For yderligere information og tilmelding - tryk her

Toldværdi - Du bliver i stand til at anføre korrekt toldværdi på toldangivelser samt diskutere emnet professionelt med samarbejdspartnere.

Kurset starter den 5. april i Kolding. For yderligere information og tilmelding - tryk her OBS - der er få pladser tilbage. Næste hold afholdes i foråret 2017 i København.

Import/Eksport - Formålet med kurset er at hæve kompetence- og kvalitets niveauet i toldbehandlingen i almindelighed og i relation til import- og eksport i særdeleshed. Kurset giver kursisterne kendskab til import- og eksportprocedurerne, således at de kan løse almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

Kurset starter den 7. juni 2016 i Kolding. For yderligere information og tilmelding - tryk her. Næste hold afholdes i foråret 2017 i København.

 

Ønsker du at læse mere om vores andre toldkurser og/eller om vores Tolddiplomuddannelse - tryk her