"Sæt bekendtgørelsen om containervægt i bero indtil nabo-tjek er klar"

"Sæt bekendtgørelsen om containervægt i bero indtil nabo-tjek er klar"

Oprettelsesdato

07.03.2016 - 18:16

 

Sammen med Dansk Erhverv har Danske Speditører mandag den 7. marts 2016 skrevet til folketingets  erhvervs-, vækst- og eksportudvalg for at få erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til at sætte den danske implementering af de nye regler om containervejning i bero, indtil vi er helt sikre på, hvad vores nabolande gør.

Se henvendelsen til folketingsudvalget her.   

Om under fire måneder – 1. juli 2016 - træder der en ny bekendtgørelse i kraft herhjemme om vejning af containere, der skal eksporteres og transporteres fra Danmark ad søvejen. Reglerne pålægger erhvervslivet en række nye byrder, der vil gøre alle produkter, der fragtes med container ad søvejen dyrere.

 

 

Frygten for en domino-effekt
Bag bekendtgørelsen ligger der en FN-vedtagelse, og alle de deltagende lande skal implementere de nye regler samtidig. Problemet er blot, at Rusland ifølge den internationale presse har meddelt, at man vil udsætte implementeringen til 1. juli 2017. Andre lande, vil muligvis følge med i en slags domino-effekt. Sker det, og implementere Danmark bekendtgørelsen til tiden, vil dansk erhvervsliv tabe konkurrencekraft. Det må ikke ske.

Ifølge planen skal ministeren underskrive den nye bekendtgørelse i maj måned for at den kan gælde fra 1. juli 2016.

 

To ønsker til ministeren
Dansk Erhverv og Danske Speditører ønsker for det første, at ministeren iværksætter et udvidet ”nabo-tjek”. For det andet ønsker vi, at ministeren ikke sætter bekendtgørelsen i kraft, medmindre det entydigt viser sig, at Rusland trods forlydender i pressen om det modsatte ikke agter at udsætte implementeringen, og at ingen andre FN-medlemslande tøver med at implementere reglerne til tiden.

 

Nordeuropæisk tøven
Fra Søfartsstyrelsen har Danske Speditører, der er en medlemsorganisation under Dansk Erhverv,  fået at vide, at det er deres indtryk, at reguleringen i Danmark er væsentligt længere fremme end i flere af vores nordeuropæiske nabolande. Den udtalelse har en medarbejder fra Søfartsstyrelsen bekræfter med en mail til Danske Speditører dateret 4. februar 2016.

I midten af februar 2016 har Danske Speditører fået information om, at Rusland vil arbejde på at få udsat implementeringen af de nye regler. Af præcis samme slags konkurrencemæssige årsager, som dansk erhvervsliv gør sig, vil der være grund til at frygte, at store lande som Kina, Indien og Brasilien vil følge Ruslands og USA’s eksempel. Herefter vil vejen være banet for, at europæiske lande som f.eks. Tyskland, England, Italien, Frankrig, Holland, Belgien, Grækenland, Polen og Sverige vil følge trop.

 

Vi har brug for sikker viden
På det seneste har Danske Speditører erfaret, at man i Tyskland end ikke er gået i gang med overvejelser om, hvordan de nye regler skal håndteres i praksis. Danske Speditører har ligeledes hørt forlydender om, at en række afrikanske lande er usikre på, hvordan de skal kunne nå at få de nye regler på plads til tiden.

- Informationerne om Tysklands og de afrikanske landes sendrægtighed i forberedelserne taler deres tydelige sprog om, at et hurtigt globalt orienteret nabo-tjek sat i værk af den danske regering i højeste grad er på sin plads. Vi ønsker, at regeringen følger et forsigtighedsprincip, der siger, at vi ikke implementerer noget som helst på det nuværende meget usikre grundlag. Vi har brug for sikker og faktuel viden, siger politik- og kommunikationschef i Danske Speditører Henrik Beck, der undrer sig over, at Søfartsstyrelsen ikke for længst har iværksat et nabo-tjek på eget initiativ.

Læs tidligere nyhed om "containervægt-sagen" her.


 

Kontaktperson i Danske Speditører er politik- og kommunikationschef Henrik Beck, der træffes på hbe@dasp.dk
I Dansk Erhverv er kontaktpersonen fagchef Jesper Højte Stenbæk, der træffes på  jhs@danskerhverv.dk