NSAB-2015 er nu klar - download det her

NSAB-2015 er nu klar - download det her

Oprettelsesdato

02.11.2015 - 17:14Efter lange og grundige forhandlinger er NSAB-2015 – Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser – nu klar. De nye bestemmelser træder i kraft den 1. januar 2016. Danske Speditører vil bl.a. informere om de nye regler gennem arrangementer i lokalforeningerne. 

- Det er vigtigt for os at slå fast, at NSAB 2015 ikke er noget helt nyt i forhold til, hvad der har været gældende tidligere.  Vi har ikke genopfundet et nyt juridisk grundlag, men vi har givet det eksisterende et gennemgående servicetjek, siger chefjurist i Danske Speditører, advokat (L) Rasmus Køie.

Siden efteråret 2011 har Rasmus Køie og administrerende direktør i Danske Speditører, Martin Aabak, sammen med de øvrige nordiske landes speditørforeninger forhandlet en modernisering af NSAB på plads med repræsentanter for erhvervslivets hovedorganisationer i de øvrige nordiske lande.    

Rasmus Køie lægger ikke skjul på, at det har været et langt og sejt træk at gennemgå og opdatere samtlige bestemmelser med svenskerne, finnerne og nordmændene. Omvendt mener han, at resultatet i form af den nye tekst på engelsk, som der nu er enighed om, giver de nordiske speditører og deres kunder et godt grundlag for deres fremtidige samarbejde.

Ifølge Rasmus Køie er de væsentligste ændringer:

 

-          Netværksbestemmelsen er præciseret og rykket frem forrest i dokumentet

 

-          Speditørernes rolle og ansvar er opdateret i takt med branchens udvikling

 

-          Rolle- og ansvarsfordelingen mellem speditøren og kunden er blevet præciseret i forbindelse med bl.a. læsning og losning

 

-          Der er sket en revision af begrænsningsgennembrud, således at der nu også sker gennembrud ved speditørens eller hans ansattes egen grove uagtsomhed

 

-          Der er sket regulering af speditørens ansvar for forsinket afhentning

 

-          Der er kommet en ny bestemmelse vedrørende fortrolighed og behandling af informationssikkerhed

 

-          Pantebestemmelsen er opdateret og inkluderer nu eksplicit tilbageholdsret

 

-          Der er sket en ny regulering af ansvar (og begrænsning) i forbindelse med cross labeling

 

-          Der er sket en opdatering af ansvarsbegrænsningsbestemmelsen

 

-          Formidleransvaret er fortsat begrænset til 50.000 SDR pr. ordre, samtidig med at der er indført en globalbegrænsning på 500.000 SDR. Endvidere er indført en ny bestemmelse vedrørende begrænsning for alt andet tab til maksimalt fem gange fragten

 

-          Oplagringsbestemmelsen er opdateret

 

-          Ordregivers ansvar er præciseret og udvidet

 

-          Reklamationsbestemmelsen er uændret, men er opdateret sprogligt

 

-          Værnetingsbestemmelsen peger nu på domstolsbehandling frem for voldgift for alle fire lande.

 

Samtidig med at NSAB er kommet på plads, offentliggøres også Tender 2015, som er en fælles nordisk regulering af selve tender-processen. Det område har hidtil været ureguleret. 

 

I Tender 2015 fastsættes bl.a. en fortrolighedsklausul med bod ved overtrædelser og en potentiel honorering af speditørernes arbejde med tenderbesvarelse.Download den danske og engelske version af NSAB 2015 her:

  • NSAB 2015 på dansk her
  • NSAB 2015 Tender på dansk her
  • NSAB 2015 på engelsk, her
  • NSAB 2015 Tender på engelsk her

Der arbejdes i øjeblikket på en henvisningsklausl til brug for medlemmernes henvisning til NSAB 2015. 

Danske Speditører har i dag kontaktet samtlige lokalforeninger med henblik på informationsmøder rundt i landet om de nye nordiske regler og procedurer. Vi stiller også gerne op til møder om NSAB 2015 og Tender 2015 i andre fora – det kunne eksempelvis være hos medlemsvirksomheder som informations- eller kundearrangementer eller hos transportkøbere.

 

Henvendelse bedes rettet til advokat (L) Rasmus Køie på rak@dasp.dk eller til politik- og kommunikationschef Henrik Beck på  hbe@dasp.dk