Fup og fakta om norsk mindsteløn

Fup og fakta om norsk mindsteløn

Oprettelsesdato

30.06.2015 - 15:38


Som en direkte følge af de norske myndigheders mangelfulde og sene udmeldinger om den mindsteløn, der træder i kraft onsdag den 1. juli 2015, har der fra andre danske aktører i branchen i den seneste tid været luftet mange forskellige fortolkninger og fakta. Nogle mere korrekte end andre. Derfor vil Danske Speditører her fortælle, hvad der er fup og fakta – og hvad vi endnu ikke ved med sikkerhed.

Den norske speditørforening NHO Logistikk og Transport har som en konsekvens af de norske myndigheders manglende information om de nye regler bedt om at få udsat lovens ikrafttræden.

Det har det norske Tarifnævn afvist i skrivelse af 29. juni 2015. Dermed træder de nye regler i kraft onsdag den 1. juli på trods af, at der fortsat mangler svar på afgørende spørgsmål for reglernes praktiske anvendelse.

Det norske Tarifnævn skriver, at for arbejdstagere i transportvirksomheder, som er etableret i Norge, gælder de nye regler betingelsesløst. Det vil sige uanset om de modtager og udfører en opgave for en ordregiver etableret i Norge eller i andre lande.

Efter Tarifnævnets egen fortolkning bliver det afgørende, om tjenestemodtageren kan siges at operere eller drive virksomhed i Norge. Over for denne fortolkning står NHO Logistikk og Transport, der henholder sig til, at lovens kriterium er virksomhedens etablering.

Det norske Tarifnævns udmelding betyder, at reglerne om norsk mindsteløn ikke vil finde anvendelse, hvor der benyttes en ikke-norsk vognmand og hvor transportopgaven ikke er bestilt af en norsk ordregiver.

Omvendt vil reglerne om den norske mindsteløn finde anvendelse, hvis der er tale om en ren national transport i Norge, bestilt af en norsk ordregiver, eller hvis der er tale om en transport fra Norge og til et andet land, bestilt af en norsk ordregiver.

Erling Sæther, direktør i NHO Logistikk og Transport for næringspolitik, skriver til os, at Tarifnævnet har sagt ja til at mødes med NHO Logistikk og Transport efter sommerferien. Det er han selvsagt utilfreds med, fordi Tarifnævnet endnu ikke har svaret fyldestgørende på, hvilke transportopgaver der er omfattet af de nye regler, og hvilke der ikke er. Ej heller har NHO Logistikk og Transport fået svar på i hvilken form transportselskaberne skal dokumentere at de overholder de nye regler.

På trods af de mange uafklarede spørgsmål af betydning for den praktiske anvendelse af de nye regler anbefaler Danske Speditører på lige fod med NHO Logistikk og Transport, at man som speditør informerer sine underleverandører om de nye norske regler. Dette mener Danske Speditører skal ske for at opfylde den tilsynspligt, der ligger i loven, hvorefter det påhviler en ordregiver at sørge for at loven efterleves af dennes underleverandør.

Speditørernes Retsværn rådgiver medlemmer af Danske Speditører om dette – og kan kontaktes på 70 13 12 14.  

På de sociale medier har vi se, at der er divergerende opfattelser af, hvad maksimumstraffen for overtrædelse af de nye regler. Vi har endnu en gang fået bekræftet, at maksimumstraffen for ikke at overholde de nye regler er tre års fængsel i særlig grove tilfælde. 

Har du spørgsmål og/eller kommentarer til ovenstående kan advokatfuldmægtig Søren Edsen Johansen kontaktes på sej@dasp.dk