Pressemeddelelse - Danske Speditører har stor fremgang i efterretteligheden på toldområdet

Pressemeddelelse - Danske Speditører har stor fremgang i efterretteligheden på toldområdet

Oprettelsesdato

12.02.2015 - 17:51

 

Danske Speditører har i forbindelse med SKAT's offentliggørelse af deres Compliance II undersøgelse, udsendt følgende pressemeddelelse:

"Danske Speditører har stor fremgang i efterretteligheden på toldområdet

SKAT har netop offentliggjort de overordnede resultater af deres seneste Compliancerapport på toldområdet.

”I Danske Speditører har vi med stor tilfredshed noteret os, at der er sket et stort fald i antallet af fejl der konstateres på toldområdet.

Dette er naturligvis en meget tilfredsstillende udvikling og i forhold til øvrige compliancerapporter fra SKAT, viser Compliancerapporten på toldområdet, et væsentlig fald i fejlprocenterne - udtaler Danske Speditørers politiske chef Peter Nielsen.

Antallet af fejl er næsten halveret

”SKAT’s seneste Compliancerapport viser, at der er sket et fald i fejfordelingen fra 54,3 % til 41,3 %.

Dette svarer til et fald på 24 %.   

Dette er en meget positiv udvikling og det understreger, at eksempelvis Danske Speditørers medlemsvirksomheder udviser og udøver en høj grad af efterrettelighed, i forhold til de angivelser og afregninger, som indleveres til SKAT på toldområdet – og lad mig i den forbindelse understrege, at det ikke er et uvæsentligt antal angivelser og afregninger der årligt går igennem SKATs systemer.

Så der er al mulig grund til, at rose Danske Speditørers medlemmer for deres bidrag til denne positive udvikling, der nu kan spores i SKATs Compliancerapport. ” fortsætter Danske Speditørers politiske chef Peter Nielsen.

Fortsat udfordringer

”Selv om ovenstående udvikling er meget positiv, vil vi i Danske Speditører nu rette fokus mod de områder i Compliancerapporten, hvor der fortsat konstateres fejl og som SKAT efterfølgende korrigerer.

Hos Danske Speditører ønsker vi naturligvis, at den positive udvikling skal fortsætte, således at fejlprocenten i den næste Compliancerapport falder yderligere. ” udtaler Danske Speditørers politiske chef Peter Nielsen.

Danske Speditører indleder dialog med SKAT

”Danske Speditører har derfor aftalt med SKAT, at der nu indledes en dialog, hvor vi i fællesskab kigger på de fejlkilder, der er konstateret i den nye Compliancerapport.

Rapportens hovedtal og fejlkilder skal nu foldes yderligere ud, således vi i forhold til Danske Speditørers medlemmer kan komme med en konkret udmelding om, på hvilke specifikke områder der fortsat er plads til forbedringer.

Vi ser frem til dette kommende samarbejde med SKAT, og ser ligeledes frem til, at samarbejdet vil udmønte sig i en yderligere positiv udvikling på området” siger Danske Speditørers politiske chef Peter Nielsen."