Lagde Transportministeren op til fordomsfri dialog?

Lagde Transportministeren op til fordomsfri dialog?

Oprettelsesdato

22.08.2014 - 14:37

 

Åbent samråd om tvivlsom sag måske tegn på uventet åbning.

Transportminister Magnus Heunicke (S) valgte torsdag den 21. august at bøje af i forhold til tidligere hårde beskyldninger mod danske transportvirksomheder. Det skete i et samråd i Folketingets Transportudvalg, som havde bedt ministeren  forklare udtalelser fremsat i TV2 i maj måned. Indslaget handlede om danske vognmandsvirksomheder, der angiveligt anvendte udenlandske postkasseselskaber.

"Vi noterede os på samrådet, at ministeren gerne ville i dialog og modtage fakta fra branchen. Vi har sendt en mødeinvitation til transportministeren og afventer hans svar," siger adm. direktør Martin Aabak, Danske Speditører, i en kommentar til samrådet.

"Transportministeren gav i samrådet udtryk for, at han ser frem til Vejtransportrådets kommende rapport om erhvervsmæssig gods- og persontransport. Her er Danske Speditører repræsenteret, og her vi vil medvirke til, at logistikområdet indgår som en vigtig del af denne analyse. Logistikområdet er et yderst værdiskabende område for det danske transporterhverv, og det er formentlig her, at kommende arbejdspladser skal skabes i transportbranchen i lyset af den øgede konkurrence udefra på de internationale transporter i klassisk forstand."

"Det er vigtigere for Danske Speditører, at der etableres en dialog med alle aktører om de virkelige udfordringer for den danske godstransportsektor, end hvorvidt transportministeren vil trække en uheldig udtalelse tilbage," tilføjer Martin Aabak.

Ingen dokumentation på samrådsmødet

Oplægget til det åbne samråd var dramatisk. I TV2-indslaget den 19. maj 2014 havde Magnus Heunicke lovet, at han ville kontakte sine ministerkolleger i en række lande, hvor han var vidende om, at der er postkasseselskaber. Det skete med ordene:

”Det er klart ulovligt, og det er dybt forkasteligt, for det er jo noget, man udelukkende gør for at dumpe lønninger og dumpe arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Det skal stoppes.”

På samrådsmødet oplyste transportministeren, at han indtil videre kun havde haft kontakt med de tyske og rumænske myndigheder. De havde ikke kunnet konstatere ulovlige, danskejede postkasseselskaber i deres lande. Ministeren holdt fast ved sin udtalelse om, at ulovlige postkasseselskaber i udlandet, som er defineret i en EU forordning, er social dumping og udgør en trussel, som han er meget stor modstander af. Men på samrådet modererede transportministeren sin udtalelse derhen, at han på lige fod med de øvrige deltagere i samrådet anerkender almindelige lovlige datterselskaber i udlandet.     

I samrådet forsøgte nogle af deltagerne at drage paralleller mellem de ulovlige postkasseselskaber og cabotage.

”Det er to ting, som ikke har noget med hinanden at gøre. Men efter vores opfattelse har både debatten om postkasseselskaber og  debatten om cabotage til dags dato været unuanceret  og ført på et udokumenteret grundlag," siger Martin Aabak.

"I dag foreligger der imidlertid en del dokumentation i form af rapporter og statistikker, som kan danne grundlag for en tættere dialog imellem transportbranchen og transportministeren end tilfældet er i dag. Set med Danske Speditørers øjne er det vigtigste nu, at transportministeren fremover får etableret denne dialog med alle aktører i den danske transportbranche. Og at vi sammen får gjort den danske transportbranche så konkurrencedygtig som muligt og skabt flest mulige arbejdspladser.

Transport- og logistikerhvervet har store vækstmuligheder både nationalt og internationalt. Vækst bør være øverst på dagsordenen, ikke de særinteresser, der hidtil har præget debatten," slutter Martin Aabak.

Du kan se hele samrådsmødet fra Christiansborg HER.