Cabotage - særregel ændres - kontrollen øges

Cabotage - særregel ændres - kontrollen øges

Oprettelsesdato

31.03.2014 - 15:32

 

Transportministeren vil ændre en bestemmelsen, der siden september 2013 har været gældende i de danske regler om godstransport. Ifølge bestemmelsen har der ved kørsel med tomme containere og returemballage (paller, blomsterbure eller lignende) over grænsen ikke været tale om international transport der har berettiget til cabotagekørsel.

Samme slags kørsler talte som en cabotagetur, hvis de blev udført af udenlandske lastbiler inden for Danmarks grænser.

Bestemmelsen betød, at EU-Kommissionen i januar 2014 sendte en såkaldt åbningsskrivelse til den danske regering med påstand om, at den danske bestemmelse var i strid med EU’s forordning for området.

Efter at Transportministeriets jurister har gennemgået åbningsskrivelsen, har ministeren besluttet at ændre bestemmelsen, så kørsel med tomme containere og returemballage godt kan give adgang til cabotagekørsel, hvis der er tale om en reel international transport i forordningens forstand.

Transportministeren lancerer i samme udmelding en række initiativer, der skal bekæmpe ulovlig cabotagekørsel. Der skal afsættes ekstra tre millioner kroner til politiets Tungvognscenter Syd og Tungvognscenter Øst, som skal kontrollere, at udenlandske lastbiler overholder reglerne.

Her ud over vil der blive startet for projekt med fotoudstyr med automatisk nummerpladegenkendelse. Formålet er at undersøge, om en systematisk registrering af lastbilers nummerplader ved ind- og udkørsel af Danmark kan bidrage til en effektivisering af kontrolindsatsen.