Se SKAT’s styresignal om arbejdsudlejeskat her

Se SKAT’s styresignal om arbejdsudlejeskat her

Oprettelsesdato

09.10.2013 - 13:59

 

SKAT har i dag offentliggjort det længe ventede styresignal vedrørende arbejdsudlejeskat. Styresignalet er gennemgået hos Danske Speditører og vi kan med tilfredshed konstatere, at speditionsvirksomheder ikke er omfattet af reglerne.

Du kan se styresignalet HER.

Styresignalets endelige indhold er et resultat af en intensiv og målrettet indsats fra Danske Speditørers side. Dette i forhold til politikerne på Christiansborg, men også i forhold til skattemyndighederne.

I den forbindelse, vil sekretariatet i Danske Speditører gerne sende en stor tak til medlemmerne af den Task Force, som Danske Speditører nedsatte i foråret 2013. Løbende bidrag og input fra denne Task Force, har helt sikkert haft en yderst positiv effekt, i forhold til det gode resultat der nu er kommet til udtryk i SKAT’s styresignal.

Danske Speditører har i forbindelse med offentliggørelsen af styresignalet, udsendt følgende pressemeddelelse:

”PRESSEMEDDELELSE:

SKAT PRÆCISERER OG FLERE TUSINDE ARBEJDSPLADSER BEVARES I DANMARK

Speditionsvirksomhederne er ikke omfattet af arbejdsudlejeskatten ifølge et nyt styresignal, som SKAT netop har offentliggjort.
 
”Mange af vores medlemsvirksomheder meddelte i foråret 2013, at de overvejede en udflagning af deres aktiviteter, hvis speditionsbranchen blev omfattet af arbejdsudlejebeskatning ved brug af udenlandske underleverandører.

Heldigvis bliver dette ikke udfaldet, da et styresignal (cirkulære) fra SKAT nu præciserer, at speditionsbranchen ikke er omfattet af arbejdsudlejeskatten.

Samfundsmæssigt har dette en stor betydning, da flere tusinde arbejdspladser bliver bevaret i Danmark og et tilsvarende stort skatteprovenu forbliver i Danmark” siger adm. dir. Martin Aabak, Danske Speditører, i en kommentar til, at SKAT har offentliggjort et styresignal, hvor det præciseres, at speditionsbranchen ikke er omfattet af arbejdsudlejeskatten.

Danske Speditører har i gennem en lang periode arbejdet målrettet for en præcisering af, at speditionsbranchen ikke er omfattet arbejdsudlejeskatten. Gennem dialog med Skatteministeren, flere fremtrædende skattepolitiske ordførere og ikke mindst SKAT, kan Danske Speditører nu konstatere, at der er kommet en klar præcisering af reglerne vedrørende arbejdsudlejeskatten for speditionsbranchen.

Vurderingen er tillige, at styresignalet med sit nuværende indhold vil medføre, at et ikke uvæsentligt skatteprovenu forbliver i Danmark.

SKAT præciserer, at der ikke er tale om arbejdsudleje hvis:

·       en speditionsvirksomhed, som ikke udfører egentlige transporter selv, får et selvstændigt udenlandsk vognmandsfirma til at udføre en transport
·       en selvstændig dansk vognmand vælger at videresælge en opgave til en selvstændig udenlandsk vognmand
·       en virksomhed både har speditions- og vognmandsvirksomhed, og virksomheden videresælger en opgave om transport til en selvstændig udenlandsk vognmand
·       en udenlandsk selvstændig vognmand udfører opgaver for en selvstændig dansk transportvirksomhed i Danmark inden for rammerne af de nuværende EU-regler om cabotagekørsel og kombineret transport

"Siden processen om arbejdsudlejeskat startede tilbage i maj måned 2013, har Danske Speditører haft en god dialog med Skatteministeren og flere skattepolitiske ordførere på Christiansborg.

Danske Speditører har også haft en konstruktiv dialog med SKAT op til offentliggørelsen af styresignalet.

Der er derfor god grund til at rose politikerne og SKAT for den proces, der har ligget forud for det nye styresignal.

Alle parter har udvist god forståelse for speditionsbranchens synspunkter under hele processen, og det præciserende styresignal, som i dag er offentliggjort, er resultatet af denne dialog.

Dette vil vi fra Danske Speditører gerne kvittere for, både i forhold til politikerne og SKAT.” slutter Martin Aabak.

Historien bag dagens gode nyhed er, at der i mængden af de mange lovforslag, der blev sendt til høring vedrørende skattereformen i 2012, gemte sig en tidsel i form af nye regler vedrørende arbejdsudlejeskat. Disse nye regler ville få store konsekvenser, ikke bare for speditionsbranchen, men også for andre grene af dansk erhvervsliv.

Reglerne trådte allerede delvis i kraft i september 2012 og ville være fuldt ud indfaset i 2013.

Reglerne skabte ved indførslen en del tvivlsspørgsmål hos de virksomheder i Danmark, der anvender udenlandsk arbejdskraft.

Skatterådet blev derfor udfordret med en række anmodninger om bindende svar fra en bred vifte af dansk erhvervsliv.

Der tegnede sig hurtigt en skarpere og skarpere fortolkning af reglerne fra Skatterådets side. Fortolkninger der på ingen måde var i tråd med den politiske ånd bag de nye regler vedrørende arbejdsudlejeskat.

I tråd med den skarpere fortolkning af reglerne i Skatterådet kom der i juni måned 2013 en stærk reaktion fra medlemmerne i Danske Speditører, der som udgangspunkt ikke havde set sig selv som omfattet af de nye regler.

Det blev hurtigt klart, at de nye regler kunne blive en reel trussel mod speditionsbranchens virksomheder. Flere større speditionsvirksomheder så derfor en udflagning af deres aktiviteter og arbejdspladser til udlandet som den eneste mulighed.

Det er denne situation, som nu er afværget. ”

Med venlig hilsen

 

Martin Aabak

Adm. direktør