TOLDKONFERENCEN 18. SEPTEMBER 2013

TOLDKONFERENCEN 18. SEPTEMBER 2013

Oprettelsesdato

20.09.2013 - 11:07

Onsdag den 18. september mødtes speditørerne med SKAT og andre interessenter i speditionsbranchen til en Toldkonference i Fredericia. I alt var vi samlet 170 personer til en god og spændende konference.

SKAT bidrog med gode indlæg, som vedrører de mange praktiske problemstillinger speditionsbranchen oplever i forbindelse med den daglige drift. SKAT bidrog også med indlæg omkring kommende tiltag fra EU og med andre spændende tiltag, der i dag er en del af SKAT’s mange it-løsninger.

Konferencen blev afholdt i et godt og positivt dialog forum. Der blev stillet mange gode spørgsmål fra salen, som SKAT meget imødekommende besvarede og der blev også bidraget med forslag fra salen på områder, hvor der med succes kunne systemudvikles fra SKAT’s side.

Gode forbindelser blev skabt på konferencen. Danske Speditører fik eksempelvis etableret et kommende samarbejde med SKAT vedrørende forsendelsesprocedurer.

På konferencen benyttede vi også lejligheden til, at hylde de elever der netop har bestået tolddiplomuddannelsen.

Alt i alt et godt og spændende arrangement, med veloplagte deltagere og indlægsholdere.

Vi ser allerede nu frem til næste års konference, som vil blive afholdt:

Onsdag den 17. september 2014

På hotel Trinity i Fredericia - Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Tillykke til årets tolddiplomuddannede– se billede her

Præsentationer fra konferencen kan du se herunder:

EU Toldkodeks  v/ Helene Modeweg-Hansen, Skatteministeriets Departement

Uafsluttede sager  v/ Bjørn Sørensen, SKAT

AEO certificering  v/ Claus B. Nielsen, SKAT

Alternativ dokumentation  v/ Mads Ølgaard Thomsen, SKAT

Øget selvbetjening  v/ Ingwardt Ziethen, SKAT

Ny tolddækning  v/ Rasmus Køie, Danske Speditører

Præsentationen vedrørende Forsendelsesprocedure har vi ikke fået endnu, men denne kan rekvireres fra på mandag ved at sende en mail til Pernille Bredgaard Høeg  pbh@dasp.dk