Speditionsbranchen bliver ikke omfattet af arbejdsudlejeskatten

Speditionsbranchen bliver ikke omfattet af arbejdsudlejeskatten

Oprettelsesdato

03.09.2013 - 12:42

 

SKAT har sendt et styresignal i høring, hvor speditionsbranchen fuldstændig undtages for den nye arbejdsudlejeskat. Tilsvarende gør sig gældende for kombineret speditions- og vognmandsvirksomheder.

Danske Speditører har i gennem en lang periode arbejdet målrettet mod, at netop ovenstående to områder blev fritaget for den omtalte arbejdsudlejeskat. Med god opbakning fra Skatteministeren og flere fremtrædende politikere, er det nu lykkedes for Danske Speditører at få klare regler på området. Styresignalet forventes offentliggjort en gang i næste uge.

I Danske Speditører ånder vi nu lettet op efter at SKAT den 2. september 2013, har sendt et styresignal i høring. I styresignalet fremgår det klart, at speditionsbranchen ikke er omfattet af reglerne om arbejdsudlejeskat.

Danske Speditører har siden processen om arbejdsudlejeskat startede tilbage i maj måned 2013, været yderst aktiv i forhold til Skatteministeren og flere politikere på Christiansborg. Danske Speditører har tilsvarende deltaget meget aktivt i samarbejdet med SKAT op til fremsendelsen af det styresignal foreningen nu har fået i høring.

Danske Speditørers indsats og indflydelse på styresignalet markerer sig tydeligt i følgende fire hovedpunkter i styresignalet:

SKAT præciserer, at der ikke er tale om arbejdsudleje hvis:

  • en speditionsvirksomhed, som ikke udfører egentlige transporter selv får et selvstændigt udenlandsk vognmandsfirma til at udføre en transport
  • en selvstændig dansk vognmand vælger at videresælge en opgave til en selvstændig udenlandsk vognmand
  • en virksomhed både har speditions- og vognmandsvirksomhed, og virksomheden videresælger en opgave om transport til en selvstændig udenlandsk vognmand
  • en udenlandsk selvstændig vognmand udfører opgaver for en selvstændig dansk transportvirksomhed i Danmark inden for rammerne af de nuværende EU-regler om cabotagekørsel og kombineret transport

Der er ingen tvivl om, at både Skatteministeren og andre fremtrædende politikere på Christiansborg har været meget lydhør overfor de synspunkter Danske Speditører har fremlagt under processen.

Der er heller ingen tvivl om, at styresignalet med sit nuværende indhold, vil fastholde tusindvis af danske arbejdspladser i Danmark, og samtidig været med til at sikre et ikke uvæsentligt skatteprovenue forbliver i Danmark

"Hos Danske Speditører hilser vi derfor det nuværende udkast til en præcisering af reglerne meget velkommen” udtaler direktør Martin Aabak