DANSKE SPEDITØRER VENTER FORTSAT PÅ STYRESIGNAL VEDRØRENDE ARBEJDSUDLEJESKATTEN

DANSKE SPEDITØRER VENTER FORTSAT PÅ STYRESIGNAL VEDRØRENDE ARBEJDSUDLEJESKATTEN

Oprettelsesdato

29.08.2013 - 13:17

 

SKAT har endnu ikke barslet med udkast til nyt styresignal.

Danske Speditører mødtes med SKAT fredag den 16. august 2013. Mødets formål var at finde frem til en præcisering af afgrænsningen mellem arbejdsudleje og selvstændig udenlandsk virksomhed indenfor transporterhvervet, samt at finde nogle hensigtsmæssige administrative løsninger for transporterhvervet, når transporter udføres som arbejdsudleje i Danmark.

På mødet havde Danske Speditører en god dialog med SKAT, oplyser Peter Nielsen, politik- og Relationschef i Danske Speditører. Resultatet af denne dialog bliver, at SKAT sender et nyt "styresignal" i høring hos Danske Speditører. I dette udkast til styresignal vil der forhåbentlig være en klar præcisering af reglerne for speditions- og transportbranchen.

Danske Speditører vil gennemgå styresignalet grundigt, når det kommer i høring. Når det endelige styresignal bliver offentliggjort af SKAT, vil der blive fulgt op med yderligere information.

Baggrund:

Baggrunden for røret om arbejdsudlejeskatten er, at der gemt i mængden af lovforslag der blev sendt til høring vedrørende skattereformen i 2012, lå nye regler vedrørende arbejdsudlejeskat, som kunne bruges til at begrænse konkurrencen fra øvrige EU-lande - det, som i regeringens sprogbrug ofte beskrives med udtrykket "social dumping". Disse nye regler ville få store konsekvenser, ikke bare for speditionsbranchen, men også for andre grene af dansk erhvervsliv. Reglerne trådte allerede delvis i kraft i september 2012 og ville være fuldt ud indfaset i 2013.

Reglerne skabte ved indførslen en del tvivlsspørgsmål hos danske virksomheder, som anvender udenlandsk arbejdskraft. Skatterådet blev derfor udfordret med en række anmodninger om bindende svar fra en bred vifte af dansk erhvervsliv.

Der tegnede sig hurtigt en skarp fortolkning af reglerne fra Skatterådets side - efter erhvervslivets opfattelse: En uheldig overfortolkning, som skabte forvirring om, hvorvidt man var eller ikke var omfattet af de nye regler.

Danske Speditørers adm. direktør, Martin Aabak, udtalte i juni: "Efter den skærpede fortolkning af reglerne i Skatterådet kom der en klar reaktion fra vores medlemmer. De havde som udgangspunkt ikke set sig omfattet af de nye regler, men nu blev de i tvivl. De nye regler er en reel trussel mod virksomhedernes forretningsgrundlag, hvis man er omfattet af reglerne. Den internationale konkurrenceevne bliver truet hvis arbejdsudlejeskatten indføres ud fra de forudsætninger, som Skatterådet har lagt til grund i deres seneste afgørelser."

"Virksomhederne kan heller ikke udøve skattemæssig compliance i forhold til Skatteministeriets eksisterende vejledninger. Mange store danske virksomheder overvejer med udgangspunkt i disse forhold, at foretage en udflagning af deres aktiviteter og arbejdspladser til udlandet."

Efter den stærke kritik fra Danske Speditører og andre organisationer besluttede skatteministeren at SKAT skulle laves et styresignal på området. Det ovennævnte styresignal afventes nu i høring hos Danske Speditører.