LUFTFRAGT - SKAT FASTHOLDER FRIST VEDRØRENDE IMPORT

LUFTFRAGT - SKAT FASTHOLDER FRIST VEDRØRENDE IMPORT

Oprettelsesdato

29.08.2013 - 13:10

Fra den 15. august 2013 indførte SKAT ny procedure, vedrørende fortoldning af luftfragt. Fra den 15. august 2013, er det ikke længere tilladt for godkendte modtagere, selv at indsætte faktisk ankomst.

SKAT’s nye procedure er en opfølgning på SKAT’s nyhedsbrev af den 17 marts 2013, hvori man varslede at de nye procedurer ville træde i kraft den 15. august 2013.

Danske Speditører har de seneste uger været i dialog med SKAT omkring de nye procedurer, da de nye procedurer har givet problemer for nogle i medlemskredsen.

SKAT har den 27. august 2013 meddelt Danske Speditører, at man ikke agter at udskyde fristen vedrørende de nye procedurer.

De nye procedureregler skal derfor efterleves fra og med den 15. august 2013.

Via vores dialog med SKAT har vi fået adgang til en vejledning udarbejdet af et Handling selskab ultimo juli 2013. Vejledning oplyser, hvorledes man indberetningsmæssigt skal forholde sig til Manifestsystemet fra og med den 15. august 2013.

Denne vejledning vedlægges her 

Afslutningsvis skal det oplyses, at Danske Speditører har møde med SKAT den 11. september 2013, hvor blandt andet SKAT’s IT-toldsystemer skal drøftes.

Ovenstående forløb m.v. vil også blive drøftet på dette møde.  Handlingselskaberne har ligeledes samme dag møde med SKAT om problemstillingen.