KRAV OM ELEKTRONISK POSTKASSE FRA 1. NOVEMBER 2013

KRAV OM ELEKTRONISK POSTKASSE FRA 1. NOVEMBER 2013

Oprettelsesdato

29.08.2013 - 12:59

Digital postkasse bliver lovkrav for virksomheder og foreninger. Senest 1. november 2013 skal alle med et CVR-nummer have oprettet en digital postkasse til sikker post fra det offentlige. Postkassen er gratis og kan oprettes på virk.dk/postkasse.

I postkassen vil virksomheder og foreninger fremover modtage meddelelser om fx støtte fra kommunen, sygedagpenge, straffeattester, indkaldelse til bilsyn og rykkere for årsregnskaber.

Den digitale postkasse er et vigtigt skridt i retning af effektiv og billig kommunikation med det offentlige. I alt 670.000 virksomheder, foreninger m.fl. har et CVR-nummer, så det er et stort antal, der alle skal oprette en digital postkasse i den kommende tid.

”Det er afgørende, at virksomheder og foreninger får oprettet deres digitale postkasse inden 1. november, så de ikke går glip af vigtig post fra det offentlige. For at gøre det så nemt som muligt er vi klar med en selvhjælpsguide på nettet, øget telefonisk hotline samt personlig vejledning på 60 biblioteker for de meget it-svage,” siger Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen.

Postkassen til virksomheder og foreninger er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og postkassen kan spare skatteyderne for knap 400 millioner kroner om året.

Den digitale postkasse får juridisk samme status som en fysisk postkasse. Det vil sige, at virksomheder er forpligtet til at orientere sig i de meddelelser, det offentlige sender digitalt, på lige fod med trykte breve.

Det tager et par uger at få en NemID medarbejdersignatur, som skal bruges til at oprette postkassen. Virksomheder og foreninger opfordres derfor til at bestille signaturen nu, så postkassen kan være klar inden 1. november. Læs mere på virk.dk/postkasse