CIRKULÆRE NR. 11, 2013: ARBEJDSULDEJESKAT – SKAT UDSENDER SNART NYT STYRESIGNAL

CIRKULÆRE NR. 11, 2013: ARBEJDSULDEJESKAT – SKAT UDSENDER SNART NYT STYRESIGNAL

Oprettelsesdato

20.08.2013 - 09:16

Som beskrevet i Danske Speditørers cirkulære nr. 9 af den 13. august 2013, var Danske Speditører inviteret til møde med SKAT, fredag den 16. august 2013.  

På dette møde var formålet at finde frem til en:

  • Præcisering af afgrænsningen mellem arbejdsudleje og selvstændig udenlandsk virksomhed indenfor transporterhvervet

samt

  • at finde nogle hensigtsmæssige administrative løsninger for transporterhvervet, når transporter udføres som arbejdsudleje her i landet”

På mødet havde Danske Speditører en god dialog med SKAT. Resultatet af denne dialog bliver, at SKAT i denne uge sender et nyt styresignal i høring hos Danske Speditører. I dette styresignal vil der være en klar præcisering af reglerne for speditions- og transportbranchen.

Danske Speditører vil, når vi modtager styresignalet i høring, gennemgå dette grundigt.

Når det endelige styresignal bliver offentliggjort af SKAT ultimo august/primo september, vil vi naturligvis følge op med yderligere information.

Med venlig hilsen
Martin Aabak
maa@dasp.dk