VELKOMMEN TIL OLSEN DYHR OG SASS LARSEN

VELKOMMEN TIL OLSEN DYHR OG SASS LARSEN

Oprettelsesdato

13.08.2013 - 14:14

Ministerrokaden bringer erfaring ind på ministerposter af interesse for speditørerne

Danske Speditører mener, at logistik- og transportbranchen kan se frem til et seriøst samarbejde på vigtige ministerpladser," sagde adm. dir. Martin Aabak, Danske Speditører, i en pressemeddelelse i anledning af fredagens ministerrokade.

"Den nye trafikminister Pia Olsen Dyhr har tidligere været sit partis trafikpolitiske ordfører og i den forbindelse gjort sig positivt bemærket, blandt andet ved Danske Speditørers og Dansk Erhvervs konference om citylogistik for snart tre år siden. Hendes erfaringer som udenrigshandelsminister vil styrke det grænseoverskridende element i trafikpolitikken - det er vores forventning og håb," fortsætter Martin Aabak.

"Henrik Sass Larsen er blevet sat på en post, hvor handlekraft og et realistisk forhold til, hvad Danmark lever af, er uundværligt. Vi forventer, at han kommer til at markere sig på denne post. Den er ressortministerium for den udenrigshandel, som alle speditører er led i. Hans manglende ministererfaring opvejes rigeligt af hans erfaring som politisk forligsmager."

"Det vigtigste er, at de begge husker godset," slutter Martin Aabak.

Danske Speditører noterer sig, at posten som skatteminister ikke skifter hænder. Det bør ikke blokere for, at vigtige problemstillinger forbliver uløste, som for eksempel de manglende skatteoverenskomster med Frankrig og Spanien.

I pressekommentarerne efter ministerrokaden hæfter man sig især ved, at Pia Olsen Dyhr repræsenterer en grøn tilgang til transportområdet - bygget på, hvad hun tidligere som sit partis ordfører har stået for.

Den politiske nyhedstjeneste Altinget skriver således, at hun som minister overtager et job, hvor Henrik Dam Kristensens aktiviteter i forhold til målene i regeringsgrundlaget gør det naturligt for Pia Olsen Dyhr at vende sig mod grønne målsætninger som klimaplan, roadmap for grøn transport, omlægning af bilafgifter, nye miljøzoner og forhandlingerne om en togfond, og hun udtaler selv, at den vigtigste mærkesag er at "grønne trafikken" klimamæssigt og at bedre mobiliteten i de danske storbyer.

Hun har tidligere været stærk tilhænger af en betalingsring om hovedstaden, men siger efter udnævnelsen: "Nu har vi lagt betalingsringen i graven. Jeg vil afvente Trængselskommissionens anbefalinger, for vi skal jo have flere mennesker til at benytte den kollektive trafik."

Set ud fra et speditørsynspunkt er det i udgangspunktet principielt en fornuftig holdning, da udfordringen jo netop er at bringe persontrafikken op på et kollektivt niveau, som kan sammenlignes med, hvad der gør sig gældende for den speditørkonsoliderede godstransports vedkommende. Det vil kunne gøre udnyttelsen af de eksisterende trafikanlæg mere godsvenlig. Udfordringen for erhvervslivet, især logistik- og godsbranchen, vil her være at hjælpe ministeren med at kunne skelne mellem de forskellige transportopgaver og modstå fristelsen til handelsfordyrende afgifter.

Pia Olsen Dyhr var som trafikordfører 2007-2010 med til at placere SF blandt de trafikansvarlige partier gennem deltagelse i det omfattende forlig ”En Grøn Transportpolitik" i 2009 med mange indrømmelser fra SF's side. En konstruktiv og pragmatisk stil er i det hele taget kendetegnende for hende. Hun roses fra opposition og erhvervsliv for handlekraft, forhandlingsevne, god hukommelse og evne at sætte sig ind i kompliceret stof.

Pia Olsen Dyhr bliver i modsætning til Henrik Dam Kristensen medlem af regeringens inderkreds, koordinationsudvalget. Pladsen i Koordinationsudvalget bliver udlagt som en opgradering af Transportministeriet.