SPEDITØRER SÆTTER IND MOD SKAT PÅ ARBEJDSUDLEJE

SPEDITØRER SÆTTER IND MOD SKAT PÅ ARBEJDSUDLEJE

Oprettelsesdato

20.06.2013 - 12:12

Taskforce er i gang med at råbe politikerne op

Fejlskuddet fra skattereformen i sommeren 2012, der truer mange danske erhvervsvirksomheder med højere omkostninger, bliver nu imødegået af Danske Speditører. Foreningen har nedsat en Task Force med deltagelse af et bredt udsnit af medlemsvirksomheder og af sekretariatet. Der er i dag, den 20. juni, de første møder på Christiansborg med partiernes skatteordførere, som vil få direkte og personlig indføring i, hvad reglerne om skat på arbejdsudleje kommer til at betyde for den del af erhvervslivet, som anvender international transport i sin virksomhed.

Foreningens målsætninger er, at reglerne skal ændres, og at det skal fastslås, at speditørvirksomhed ikke er omfattet.

Skatten opkræves af udenlandske arbejdstagere, der arbejder for danske arbejdsgivere, hvis deres arbejde indgår som en integreret del af den danske virksomheds aktivitet, selv om deres ansættelsesforhold er hos en udenlandsk arbejdsgiver (Se SKAT's hjemmeside og hjemmesider hos KPMG, Deloitte og PWC).

Der er endnu ingen praksis med hensyn til reglernes betydning for speditionsbranchen, men der er indikationer på, at myndighederne vil opfatte speditørerne som omfattede af reglerne med udgangspunkt i de få afgørelser, som foreligger fra Skatterådet (se her og her).

Det er helt evident, at vognmandsvirksomheder, som anvender udenlandsk arbejdskraft, vil være omfattet, og flere virksomheder overvejer udflagning af deres aktivitet og dermed af arbejdspladser. Dette vil få negative konsekvenser for speditionsbranchens adgang til vejgodskapacitet.

Danske Speditører har også opfordret medlemsvirksomhedernes direktioner om at tage stilling til virkningerne af reglerne om skat på arbejdsudleje.

For Danske Speditører synes det klart, at virkningerne af de pågældende regler i skattereformen har været utilsigtede og i vidt omfang uerkendte, - særligt for så vidt angår logistik- og transportsektoren, men også med hensyn til producerende virksomheder, hvad enten det drejer sig om vareproducerende eller serviceproducerende fag. Speditionsbranchens kunder vil således selv være ramt i et vist omfang, hvad der kan påvirke forretningsvolumen.

Danske Speditører har reageret på sagen gennem aktiv myndighedsbearbejdelse og politisk lobbyvirksomhed. Folketingets Skatteudvalg holder åbent samråd den 27. juni.