CABOTAGEKØRSEL HOLDER DANSKE VOGNMÆND OPPE

CABOTAGEKØRSEL HOLDER DANSKE VOGNMÆND OPPE

Oprettelsesdato

20.06.2013 - 12:04

Nye tal bekræfter, at cabotage er danske vognmænds største vækstmarked

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for danske lastbilers transportarbejde i 1. kvartal af 2013. Vognmændene oplever et fald i såvel den nationale kørsel som den internationale kørsel, hvor den internationale kørsel oplever det største fald. Særligt importkørslen er ramt.

”Det kan ikke overraske, at med så svag en økonomisk vækst, som vi præsterer i Danmark i øjeblikket, så vil transportarbejdet også blive ramt. Når såvel eksporten som importen falder, og når der ikke er lagerændringer af betydning, så ser det sort ud”, siger adm.dir. Martin Aabak, Danske Speditører.

Ser man på godsmængderne, er faldet ikke nær så stort som faldet i transportarbejdet.

Det gælder særligt for den internationale kørsel; og det skyldes særligt danske lastbilers øvrige internationale kørsel: Godsmængden i tredjelandskørsel steg 30 pct., mens danske lastbiler transporterede 33 pct. mere gods i cabotagekørsel, skriver Danmarks Statistik.

I første kvartal af 2013 var danske lastbilers tredjelands- og cabotagekørsel større end kørslen fra udlandet til Danmark. De godsmængder, som danske lastbiler transporterede som cabotage, var større end såvel eksport- som importmængderne.

Cabotagekørslen i udlandet holder således hånden under danske vognmænds internationale kørsel. 

”Af den grund er der noget, jeg ikke forstår, ” fortsætter Martin Aabak. ”Hvorfor findes der danske organisationer og politiske partier, som vil begrænse mulighederne for cabotage, når nu cabotagekørsel er danske vognmænds mulighed i et faldende marked? Hvorfor arbejder vi ikke i fællesskab på at udvide mulighederne for cabotagekørsel, når nu danske vognmænd faktisk er ret dygtige til at benytte disse muligheder?"

"Danmarks Statistik bekræfter endnu engang, at cabotagekørsel kommer alle til gavn – også de danske vognmænd,” slutter Martin Aabak.