ARBEJDSUDLEJESKAT RAMMER DANSK VEJGODSTRANSPORT

ARBEJDSUDLEJESKAT RAMMER DANSK VEJGODSTRANSPORT

Oprettelsesdato

06.06.2013 - 13:44

En ny front er åbnet i regeringens og fagbevægelsens kamp mod udlændingene

Skattereformen 2012, der blev vedtaget den 13. september 2012, indeholdt en tidsindstillet bombe mod vejtransportsektoren: En regel om skat på arbejdsudleje, som ifølge et brev den 22. maj fra SKAT til 24.000 virksomheder i bl.a. transportbranchen pålægger at opkræve 35,6 pct. skat og AM-bidrag af den del af chaufførlønnen til udenlandske vognmænds chauffører, som vedrører kørsel i Danmark.

Hvis der er dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og chaufførens hjemland, kan han i de fleste tilfælde få tilbagebetalt den danske skat ved henvendelse til egen skattemyndighed, eller forskellen mellem den danske skat og hans eget lands skat. Men han skal vente på pengene, eller også skal hans arbejdsgiver lægge ud. De danske virksomheder, som benytter den udenlandske vognmand, skal foretage opdelingen af chaufførløndelen af den aftale pris for transporten, hvad der betyder, at leverandøren skal oplyse sit kalkulationsgrundlag til opgavestilleren. Hvis ikke, skal opgavestilleren trække arbejdsudlejeskat af hele betalingen for transporten.

Arbejdsudlejeskatten opkræves kun, hvis kørslen foregår efter aftale mellem en udenlandsk vognmand og en dansk opdraggiver. ITD, som er den danske vognmandsorganisation for internationale transporter, har påpeget, at dette med 100 pct.s statsgaranti vil få kunderne til at træffe aftaler direkte med udenlandske vognmænd for at undgå bøvl og ekstraomkostninger.

Et antal vognmandsvirksomheder vil følge med efterspørgslen til udlandet. Det vil betyde nedlæggelse af kørselsdisponentstillinger m.v. i Danmark.

Speditørerne er vognmændenes største kundegruppe, når det gælder international transport. SKAT's brev er ikke udsendt til speditionsbranchen, og efter Danske Speditørers opfattelse omfatter reglen ikke speditørvirksomhed. Kriteriet for opkrævelse af arbejdsudlejeskat er, at arbejdet indgår som en integreret del af den danske virksomhed. Da speditørvirksomheder som regel ikke driver vognmandsforretning, er de ikke omfattet; men man skal ikke føle sig sikker på, at SKAT er enig i dette. Og hvad SKAT mener, er gældende, indtil andet er bestemt af en domstol.

"Det fremgår tydeligt af skatteministerens udtalelser ved udsendelsen af arbejdsudlejebrevet, at han glæder sig over at have fundet endnu en måde at genere udenlandske virksomheder og arbejdstagere. Kamp mod social dumping, kalder han det, men anvendelsen af denne regel på international transport kan kun medvirke til at eksportere danske arbejdspladser til udlandet. Hvem har glæde af det? Det svarer fuldkommen til den hovedløse jagt på cabotage - med den forskel, at på skatteområdet er dansk erhvervsliv prisgivet de danske myndigheder," siger adm. direktør Martin Aabak som kommentar til situationen.