"ÆRGERLIGT, AT MINISTEREN BØJER SIG FOR CABOTAGEMODSTAND"

"ÆRGERLIGT, AT MINISTEREN BØJER SIG FOR CABOTAGEMODSTAND"

Oprettelsesdato

23.05.2013 - 06:44

Danske Speditører beklager manglende opbakning til EU's indre marked  

 "Udvalgsrappporten om cabotage afspejler, at transportbranchen har to fløje - en forretningsorienteret fløj, heriblandt speditørerne, der ser cabotage som en samfundsnyttig og driftsøkonomisk fornuftig indretning, og en modstanderfløj, der er modstander af cabotage, hvad enten den er lovlig eller ulovlig, og som bare vil af med den."

Sådan siger adm. dir. Martin Aabak som kommentar til offentliggørelsen af udvalgsrapporten om cabotage fra Trafikstyrelsen tirsdag den 21. maj og den samtidige udsendelse af et notat om "Indsats i forhold til ulovlig cabotagekørsel" fra trafikministeren.

"Ministerens notat fremkommer i konsekvens af, at et kompromis mellem de to fløje ifølge sagens natur ikke er muligt. Notatet er for så vidt forsigtigt og realistisk, og det tilskriver jeg de dygtige embedsmænd, der har medvirket; men den politiske vilje til at imødekomme modstanderfløjens krav skinner tydeligt igennem, og det synes jeg er skuffende. Det indre Marked - som jo er det virkelige stridspunkt her - er trods alt en håndgribelig succes for det europæiske samarbejde. I en tid, hvor EU har det svært, kan det undre, at der ikke er større forståelse for dette."

Danske Speditører mener, det er en udfordring i forbindelse med den videre diskussion af cabotage i Danmark at fastholde fokus på formålet med EU's cabotagelovgivning, nemlig at sikre udnyttelsen af vejtransportens materiel til gavn for vækst, velstand og miljømæssig såvel som klimamæssig velfærd.

Den politiske hensigtserklæring indeholder et løfte om at indføre drakoniske bøder: 5.000 kr. for mindre alvorlige overtrædelser, 15.000 kr. for alvorlige overtrædelser og 35.000 kr. for meget alvorlige overtrædelser. I dag er bødestørrelserne henholdsvis 10.000 kr. og 25.000 kr., hvad der i sig selv er højt. Desuden er der løfter om at se, hvad der kan gøres for at stramme op og indskrænke cabotage lovligt i forhold til EU-lovgivningen - hvilket næppe er meget. En ofte omtalt "finsk model" skal således undersøges for at se, om en tilsvarende national stramning kan indføres i Danmark, men undersøgelsen vil vise, at den væsentligste del af den finske model blev afskaffet ved en lovændring den 25. april.

Et løfte fra ministeren om at ville anvende mere teknologi til kontrol og at ville bede såvel politiet som EU om bedre statistik er rimelig og naturlig.

"Sidst, men ikke mindst er det ærgerligt, at ministeren lægger sig fast på at ville modvirke fremgangen i liberaliseringen af transportmarkedet. Han har allerede lagt ud med at erklære Danmarks modstand over for EU-kommissionen i samarbejde med fire andre lande," slutter Martin Aabak, som lover, at Danske Speditører vil følge udviklingen nøje for at kontrollere, at administrative forskrifter ikke vil blive brugt til at bøje dansk ret og EU-retten i forhold til lovlig, samfundsnyttig brug af adgangen til cabotage.