AERODYNAMIK OG MVT - INGEN GRØN LIVRET

AERODYNAMIK OG MVT - INGEN GRØN LIVRET

Oprettelsesdato

25.04.2013 - 11:34

- fordi det gør det sikrere og mere effektivt at bruge biler

Bedre, sikrere biler uden at reducere lasteevnen - og i tilgift modulvogntog over grænserne. Det er indholdet af et ændringsforslag til det snart 17 år gamle direktiv 53/96 om dimensioner i national og international trafik, som transportkommissær Siim Kallas har forelagt EU-parlament og ministerråd.

For at imødekomme ønsket om bedre aerodynamik er det nødvendigt at bløde op på reglerne om maksimal vægt og længde for vogntog. Ændrede vognprofiler kan medvirke til betydelige besparelser på brændstof og dermed CO2, men så må bilerne gøres længere, for at det ikke skal gå ud over lasteevnen. Det samme gælder for vægten med hensyn til hybridmotorer og sikkerhedsudstyr.

Dertil har transportkommissæren foreslået en opblødning af reglerne, så der - i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet - bliver adgang til nationalt at bestemme, hvad der skal gælde. En sådan særregel har Sverige allerede fra sin tilslutning.

Kommissæren vil også ændre direktivet, så det bliver muligt at køre med modulvogntog mellem medlemsstater, der tillader dem i national trafik.

Europaparlamentets grønne fløj er imod at give lov til internationale modulvogntog. Begrundelsen er, at så bliver vejtransport mere attraktiv end jernbane-, sø- og flodtransport.

Fra et speditørsynspunkt vil det være en fordel, at der kommer klare retningslinjer for, hvad man må og ikke må. Som det er nu, kan der forekomme situationer som i Sverige sidste år i juli, hvor en domstol pludselig fandt ud af, at direktivet forbyder mange af de biler, der køres med i praksis, og hvor kun en aktion indledt af Danske Speditører fik drejet det lokale politis opmærksomhed væk fra sagen derved, at Sveriges riksdag ekspresbesluttede at fjerne sanktioneringen af overtrædelsen