DANMARK SPRINGER 10 PLADSER OP

DANMARK SPRINGER 10 PLADSER OP

Oprettelsesdato

28.02.2013 - 15:57

Fra nr. 16 til nr. 6 blandt 155 lande i logistikindeks - og til nr. 1 i kvalitet og kompetencer

I det seneste logistikindeks fra Verdensbanken, som blev udgivet i 2012, er Danmark rykket 10 pladser op – fra en plads som nummer 16 til plads nummer 6. Verdensbankens Logistics Performance Index (LPI) benchmarker 155 lande efter hvor effektiv logistikken er.

”Det er rigtigt godt nyt for dansk godslogistik, at vi har været i stand til at forbedre os i forhold til vores konkurrenter” siger Danske Speditørers administrerende direktør Martin Aabak. ”Verdensbankens rapport om effektiv logistik er interessant læsning, ikke bare fordi den fortæller, at vi i Danmark klarer os godt, men også fordi den påpeger, hvordan en effektiv logistik kan forbedres”, fortsætter han.

Indekset blev udarbejdet første gang i 2007 og udkom igen i 2010 og 2012. Singapore topper indekset ligesom i 2007. I 2010 blev Tyskland bedste nation foran Singapore.

LPI er et globalt benchmark, som udarbejdes af Verdensbanken i samarbejde med speditører verden over. Indekset er baseret på 6.000 individuelle landebedømmelser foretaget af 1.000 speditører, som har bedømt de 8 lande, de arbejder mest med. LPI er således et udtryk for, hvordan udenlandske speditører bedømmer logistikeffektiviteten i fx Danmark samt vores konkurrenceevne på logistikområdet.

Fra 2010 til 2012 er der sket en generel forbedring af Danmarks placering på alle parametre.

Der er dog særligt et område, hvor dansk logistik har forbedret sig. Fra at have rangeret som nummer 15 i 2007 og 2010, så er Danmark i 2012 på en delt førsteplads med Finland, når det gælder logistikydelsernes kvalitet og logistikleverandørernes kompetencer.

Martin Aabak glæder sig over denne flotte placering: ”Skal vi for alvor klare os i den internationale konkurrence, så er det afgørende med høj kvalitet og høje kompetencer. Fra Danske Speditørers side har vi satset benhårdt på uddannelse af vores unge medarbejdere, ikke mindst gennem udviklingen af vores efteruddannelser, der nu er anerkendt i det offentlige uddannelsessystem, og som giver medarbejderne bedre mulighed for videre kompetenceudvikling”.

De to områder, hvor Danmark klarer sig dårligst er på infrastruktur og konkurrencedygtige internationale fragter. Der er sket forbedringer fra 2010 til 2012, men forbedringerne er ikke sket i samme omfang som de generelle forbedringer.

Verdensbanken peger generelt på tre forhold i rapporten "Connecting to Compete", som forbedrer effektiviteten i et lands logistik:

For det første skal der fokuseres på forbedringer af infrastrukturen. Det er infrastrukturen, som har størst betydning for et lands logistikperformance – og det er på dette område, de største effektiviseringsgevinster kan hentes.

For det andet skal told- og grænsekontrollen effektiviseres gennem reformer, der sikrer sammenhæng mellem alle myndigheder, der er involveret i grænseoverskridende transporter.

For det tredje skal landene føre en politik, som sikrer det enkelte land den bedst mulige adgang til og position i de globale logistik- og transportnetværk. For at fragte varer til andre markeder effektivt, pålideligt og økonomisk må landene arbejde på at reducere erhvervslivets omkostninger og derigennem gøre deres eksport mere konkurrencedygtig.

”Jeg synes, Verdensbanken har fat i den lange ende”, siger Martin Aabak. ”Det er afgørende for Danmarks konkurrenceevne at vi har en effektiv logistik. Det sikrer politikerne gennem en bedre infrastruktur og en erhvervspolitik der reducerer omkostningerne – og det sikrer logistikvirksomhederne gennem et fokus på høj konkurrencekraft gennem kompetenceudvikling.”

”Verdensbanken understreger i sin rapport, at det er afgørende, at politikere, administratorer og praktikere arbejder tæt sammen omkring langsigtede løsninger, der øger effektiviteten i logistikerhvervet. Moderne logistikproblemer er komplekse, og de løses ikke ved lette løsninger. At plukke lavthængende frugter er ikke nok, hvis logistikken og effektiviteten skal øges”, slutter Martin Aabak.